Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng

Haravan Mobile App - Xem lịch sử giao dịch của đơn hàng

Trong chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống mục Lịch sử để xem lịch sử giao dịch của đơn hàng đó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.