Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Thêm sản phẩm

Haravan Mobile App - Thêm sản phẩm

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Nếu Nhà bán hàng muốn thêm sản phẩm mới cho cửa hàng, Nhà bán hàng có thể thêm trực tiếp trên thiết bị điện thoại thông qua ứng dụng Haravan Mobile App.

Để thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng + trên cùng.

 2. Trên trang Thêm sản phẩm, Nhà bán hàng nhập các thông tin cần thiết.


  • Thêm hình ảnh cho sản phẩm 


   1. Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng thêm hình.
   2. Chọn hình ảnh từ camera hoặc từ thư viện. Nhấn chọn "Không" nếu muốn hủy thao tác.
  • Nhập Tên sản phẩm
  • Thêm Mô tả
   • Nhấp vào mục Mô tả.
   • Điền mô tả vào cho sản phẩm.    • Nhấn vào dấu tick để xác nhận.
  • Thêm Giá và Giá so sánh.
  • Kênh bán hàng. Mặc định của ứng dụng là một sản phẩm được bật cho hai kênh bán hàng: Website và POS. Nhà bán hàng có thể bật/tắt tùy chỉnh này cũng như thêm kênh bán hàng Zalo, Facebook.

  • Phân loại sản phẩm.
   1. Nhấp chọn vào Phân loại sản phẩm.
   2. Thêm: 


    • Loại sản phẩm
    • Nhà sản xuất
    • Nhãn
  • Thêm nhóm sản phẩm.
   1. Nhấp chọn vào Nhóm sản phẩm.
   2. Check vào ô tương ứng của nhóm sản phẩm muốn thêm vào.
    Lưu ý: danh sách này hiển thị theo danh sách nhóm sản phẩm đang có trên Trang quản trị.
   3. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

  • Thêm thông số quản lý tồn kho:
   1. Nhấp chọn vào Hàng tồn kho.
   2. Nhập SKU cho sản phẩm
   3. Nhập Barcode cho sản phẩm.
   4. Bật/Tắt chức năng Có quản lý tồn kho.


    • Tắt: trạng thái màu xám: không quản lý tồn kho.
    • Bật: trạng thái màu xanh: có quản lý tồn kho.
     Nếu Nhà bán hàng chọn tùy chọn này. Nhà bán hàng cần:


     • Nhập thêm số lượng tồn kho. Bằng cách nhập trực tiếp hoặc sử dụng (-)/(+) để tăng/giảm.
     • Nhập giá vốn.
     • Tùy chọn: Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi hết hàng.
      • Tắt: trạng thái màu xám
      • Bật: trạng thái màu xanh
  • Nhập các thông số vận chuyển:
   1. Nhấp vào Vận chuyển.
   2. Tùy chọn Có giao hàng:


    • Tắt: trạng thái màu xám: không giao hàng.
    • Bật: trạng thái màu xanh: có giao hàng.
   3. Nhập khối lượng của sản phẩm.
  • Thêm biến thể.
   1. Nhà bán hàng nhấp vào Thêm biến thể.

   2. Tại đây, Nhà bán hàng lựa chọn Thuộc tính cho sản phẩm.
   3. Nhà bán hàng nhấp chọn từ các thuộc tính có sẵn hoặc nhấp vào biểu tượng + để thêm giá trị thuộc tính thứ nhất.

   4. Nhà bán hàng nhấn vào biểu tượng + để ghi nhận giá trị thuộc tính hiện tại và thêm các giá trị thuộc tính khác.

   5. Sau khi đã thêm đủ các giá trị thuộc tính, Nhà bán hàng nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

   6. Nếu Nhà bán hàng muốn có thêm thuộc tính mới, nhấn vào Thêm tùy chọn. Thực hiện lại như thao tác trên.

   7. Nhà bán hàng nhấn vào dấu tick để ghi nhận thông tin.

 3. Sau khi thêm thông tin và thiết lập các tùy chinh, Nhà bán hàng vào dấu tick để tạo sản phẩm.