6 bước hoàn chỉnh Website

Bạn mới bắt đầu bán hàng online với Haravan? Trải qua 6 bước này, bạn có thể có ngay website để bán hàng

HaraPage

Xem hướng dẫn HaraPage - công cụ quản lý tất cả inbox, comment, khách hàng và cả đơn hàng đến từ Facebook

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển

Xem hướng dẫn kết nối tự động và quản lý giao nhận với các nhà vận chuyển trên các website dùng Haravan

Câu hỏi thường gặp