Địa chỉ cửa hàng

Để cài đặt các thông tin về cửa hàng của bạn như số điện thoại, địa chị... bạn vào phần Địa chỉ cửa hàng.

Vào Admin -> Cấu hình

Sau khi vào Cấu hình -> Chọn Địa chỉ

Click "chỉnh sửa" và nhập nội dung tương ứng vào các trường -> Sau đó Lưu

Các thông tin như điện thoại, địa chị bạn điền ở đây sẽ được có thể được dùng để xuất hiện trên hóa đơn hoặc các mẫu email thông báo tự động.

Ngoài ra, địa chỉ này còn được cấu hình để kết nối kho với các nhà vận chuyển để vận chuyển sản phẩm.

_MKM_