Bạn cần tìm gì ?

Địa chỉ cửa hàng

Một website bán hàng có thể có một hoặc nhiều chi nhánh cửa hàng. Dù vậy, mỗi website chỉ có duy nhất một cửa hàng - được coi là Trụ sở cho website đó.

Đây là địa chỉ này sẽ xuất hiện trên hoá đơn của Nhà bán hàng và là căn cứ để tính toán để tính toán mức giá vận chuyển.

Nhà bán hàng có thể cài đặt các thông số về Tên đăng ký giấy phép kinh doanh (GPKD) của doanh nghiệpĐiện thoại, Địa chỉ,... cho cửa hàng thông qua việc cấu hình trên hệ thống Haravan. 

Khi cần thay đổi các thông số này, Nhà bán hàng thực hiện: 

  1. Từ Trang quản trị - > Cấu hình -> Cấu hình chung.
  2. Nhà bán hàng vào mục Địa chỉ cửa hàng.


  3. Nhà bán hàng điền hoặc thay đổi các thông số.
  4. Nhấp Lưu để hoàn thành.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.