Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Haravan

Báo cáo Haravan tập hợp những thông tin cần thiết, thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cung cấp phương tiện tốt nhất để Nhà bán hàng xem lại hoạt động gần đây của cửa hàng.

Báo cáo được thể hiện dưới dạng dạng danh sách nhằm liệt kê chi tiết cũng như thể hiện được nhiều hơn các loại báo cáo cần thiết cho Nhà bán hàng .

Xem thêm: