Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Haravan

Báo cáo Haravan tập hợp những thông tin cần thiết, thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cung cấp phương tiện tốt nhất để Nhà bán hàng xem lại hoạt động gần đây của cửa hàng.

Báo cáo được thể hiện dưới dạng dạng danh sách nhằm liệt kê chi tiết cũng như thể hiện được nhiều hơn các loại báo cáo cần thiết cho Nhà bán hàng .

Xem thêm:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.