Bạn cần tìm gì ?

Tiêu chuẩn và định dạng

Hệ thống Haravan hỗ trwoj Nhà bán hàng thực hiện thiết lập thay đổi định dạng về Múi giờ, số/ngày tháng, Tiền tệ, định dạng mã đơn hàng,..

Khi cần thay đổi các thông số này, Nhà bán hàng thực hiện: 

 1. Từ Trang quản trị - > Cấu hình -> Cấu hình chung.
 2. Nhà bán hàng vào mục Tiêu chuẩn & Định dạng.


 3. Nhà bán hàng tiến hành thay đổi các thông số tùy ý: 
  • Múi giờ: Nhà bán hàng chọn múi giờ cho hệ thống cửa hàng. Mặc định của Việt Nam là GMT+7.
  • Chọn định dạng số/ ngày tháng theo: có 2 cách hiện thị là Vietnam hoặc USA.
  • Tiền tệ: Nhà bán hàng có thể chọn giữa 2 loại tiền là VND hoặc USD.
  • Thay đổi định dạng: Mục này hỗ trợ Nhà bán hàng thay đổi định dạng cho mục Tiền tệ.
   Để thực hiện, Nhà bán hàng nhấp vào Thay đổi định dạng.
   Ở mục 2 Đơn vị tiền tệ Nhà bán hàng có thể chọn hình thức hiển thị là {{amount}} {{amount_no_decimals}}. Nhà bán hàng chọn thay đổi thành {{amount_no_decimals}} nếu không muốn hiển thị.
 4. Sau khi cài đặt xong, Nhà bán hàng nhấp Lưu để hệ thống cập nhật các thay đổi.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.