Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Xác thực đơn hàng

Haravan Mobile App - Xác thực đơn hàng

Tùy vào mô hình kinh doanh, việc xác thực đơn hàng có ý nghĩa nhất định đối với hoạt động của cửa hàng và hiệu quả quản lý.

Nhà bán hàng thực hiện xác thực đơn hàng như sau:

  1. Nhấn chọn Xác thực đơn hàng.  2. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng chọn Xác thực đơn hàng lần nữa để xác nhận.


  3. Sau khi nhấn chọn Xác thực đơn hàng, hệ thống ghi nhận đơn hàng được xác thực.


Lưu ý: Sau khi đã xác thực đơn hàng, thao tác này không thể hoàn tác.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.