Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Thêm nhãn

Việc thêm nhãn cho đơn hàng giúp Nhà bán hàng thuận tiện hơn khi tìm kiếm hay lọc đơn hàng.

  1. Nhà bán hàng vào mục Tags.
  2. Nhà bán hàng nhấp vào ô Add tag.  3. Nhà bán hàng gõ nhãn cần gán cho đơn hàng.  4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.  5. Các nhãn được gắn cho được hệ thống ghi nhận, lưu lại.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.