Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Thay đổi địa chỉ thanh toán

Haravan Mobile App - Thay đổi địa chỉ thanh toán

Bên cạnh việc cập nhật địa chỉ thanh toán và thông tin liên hệ (số điện thoại, email) trong mục Khách hàng, Nhà bán hàng còn có thể thêm hoặc thay đổi Địa chỉ thanh toán ngay trên trang chi tiết đơn hàng.

  1. Nhà bán hàng chọn vào biểu tượng bút chì.


  2. Nhà bán hàng thay đổi thông tin:


    • Địa chỉ giao hàng
    • Liên hệ
  3. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.