Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Lưu trữ/Bỏ lưu trữ đơn hàng

Haravan Mobile App - Lưu trữ/Bỏ lưu trữ đơn hàng

Nhà bán hàng thực hiện lưu trữ hoặc bỏ lưu trữ đơn hàng như sau:

 1. Trên góc phải trên cùng, Nhà bán hàng chọn biểu tượng ba chấm.


 2. Nếu Nhà bán hàng muốn lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Lưu trữ.


  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được lưu trữ. 3. Nếu Nhà bán hàng muốn bỏ lưu trữ đơn hàng:
  1. Nhà bán hàng chọn Bỏ lưu trữ.  2. Hệ thống ghi nhận đơn hàng được bỏ lưu trữ.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.