Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Ghi chú

Bên cạnh nội dung ghi chú gửi cho nhà vận chuyển, Nhà bán hàng còn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng.

Ghi chú này là ghi chú mà Khách mua hàng lưu ý Nhà bán hàng hay ngược lại, Nhà bán hàng cần lưu ý Khách mua hàng một thông tin nào đó.


Thêm nội dung ghi chú

  1. Nhà bán hàng kéo xuống dưới cùng.
  2. Nhấp vào ô Thêm nội dung ghi chú.


  3. Nhà bán hàng gõ nội dung ghi chú cho đơn hàng.  4. Chọn biểu tượng máy bay giấy để ghi nhận ghi chú.
Sửa ghi chú

  1. Trên góc phải trên cùng, Nhà bán hàng chọn biểu tượng ba chấm.


  2. Nhà bán hàng chọn Sửa ghi chú.  3. Nhà bán hàng nhập nội dung ghi chú mới.  4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng dấu tick để lưu.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.