• Trang chủ
 • ->
 • Ứng dụng - Hara Affiliate Tracking

Ứng dụng - Hara Affiliate Tracking


Tổng quan về ứng dụng Hara Affiliate Tracking

Ứng dụng Hara Affiliate Tracking do nhóm Haravan Partners phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng dùng thử 15 ngày, trước khi sử dụng chính thức với mức phí 200,000đ/tháng.


Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Hara Affiliate Tracking.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan. 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Hara Affiliate Tracking".


 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Hara Affiliate Tracking.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Hara Affiliate.


Sử dụng ứng dụng

Trang quản trị dành cho chủ Shop

 1. Trang Quản lý Partner

Đầu tiên khi vào app bạn sẽ ở trang Quản lý partner. Ở đây bạn có thể

 • Lọc, tìm kiếm và lưu bộ lọc partner
 • Xuất danh sách để hỗ trợ việc kết toán kinh doanh
 • Xem danh sách partner tham gia bán hàng cho bạn
 • Xem được thông tin của partner từ số điện thoại, email % chiết khấu số dư chưa thanh toán của  chủ shop với partner đó.
 • Chỉnh sửa và xoá được partner

Để chỉnh sửa, xem chi tiết thông tin về partner.

Bước 1: Click vào tên partner

ở đây sẽ xuất hiện 2 tab

 • Thông tin partner
 • Lịch sử chiết khấu

Tại tab thông tin partner chủ shop có thể cấu hình lại thông tin partner, vô hiệu hoá hoặc xoá partner đó .

Tại tab lịch sử chiết khấu chủ shop có  thể xem được lịch sử thanh toán tiền chiết khấu cho partner đó. Cũng như có thể coi được tổng doanh thu hay năng lực hoạt động của partner này.

 • Để thêm nhanh một lúc nhiều partner bạn chọn “ Nhập file ” nếu không biết định dạng của file nhập, bạn chọn xuất file mẫu. Sau đó chỉnh sửa và nhập trở lại vào hệ thống.

Để xác nhận thanh toán cho partner bạn phải xuất Danh sách chờ chi trả. Thay đổi thông tin để cập nhật lại vào phần lịch sử thanh toán.

 2. Trang Quản lý Đơn hàng

 

Ở đây chủ shop quản lý toàn bộ đơn hàng đến từ các partner khác nhau trên hệ thống.

 • Tìm kiếm đơn hàng, lọc đơn hàng
 • Áp dụng duyệt chiết khấu cho đơn hàng: Chỉ những đơn hàng có trạng thái thanh toán là đã thanh toán thì mới được duyệt chiết khấu.
 • Áp dụng huỷ chiết khấu cho đơn hàng: Áp dụng cho tất cả các đơn hàng, kể cả đơn hàng đã được duyệt chiết khấu trước đó. Nhưng không áp dụng cho những đơn hàng không được tính chiết khấu.( đơn hàng của partner nhưng không thuộc loại sản phẩm được chiết khấu )

 • Xem chi tiết từng đơn hàng bằng cách click chọn mã đơn hàng. Một trang chi tiết đơn hàng sẽ được mở ra.
 • Chủ shop sẽ xem được chi tiết nội dung của đơn hàng, thông tin người mua, thông tin giao hàng, người bán cũng như có thể Duyệt hoặc Huỷ chiết khấu cho đơn hàng sau khi kiểm tra chi tiết.


3. Trang Quản lý Sản phẩm

- Chủ shop sẽ chọn loại sản phẩm đã có sẵn trong hệ thống quản trị website. Hoặc tự thêm các loại sản phẩm vào .

- Chỉ cho quản lý chiết khấu theo loại sản phẩm. Vì 1 sản phẩm chỉ thuộc 1 loại sản phẩm.

- Không cho quản lý chiết khấu theo nhóm sản phẩm, hay nhà cung cấp vì 1 sản phẩm có thể có nhiều nhà cung cấp bán, hoặc thuộc nhiều nhóm sản phẩm, khiến cho việc xét chiết khấu không đúng.

Để chỉnh sửa % chiết khấu cho từng nhóm sản phẩm. Click vào loại sản phẩm, sẽ hiển thị bản thông tin. Ở đây chủ shop thay đổi phần trăm triết khấu, hoặc có thể chọn qua loại sản phẩm khác để chỉnh sửa.


4. Trang Lịch sử Thanh toán

Xem tất cả các giao dịch thanh toán chi trả cho partner trước đây  và để xác nhận đã chi trả cho partner.

Để xác nhận đã chi trả cho partner bạn chọn “ Nhập file”

Từ danh sách chờ chi trả dã xuất ra từ phần quản lý Partner.  Bạn phải thay đổi thông tin của các trường mặc định sau là Số tiền chi trả và số bút toán ( đây là 2 trường bắt buộc phải được thay đổi ).

Phần ID, Tên và Email bắt buộc phải có.

 • Số tiền chi trả: Số tiền mà bạn đã thanh toán cho partner ( số tiền này phải nhỏ hơn hoặc bằng số tổng doanh thu của partner đó )

 

 • Số but toán : Nếu bạn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng đây là số uỷ nhiệm chi của ngân hàng hay là số lệnh giao dịch.

Sau khi nhập thành  công sẽ có email báo thành công và danh sách thanh toán sẽ hiển thị lên theo đúng thời gian bạn cập nhập.

5. Cấu hình

Đây là phần quan trọng nhất của ứng dụng. 

a. Phần Partner

Ở đây có 2 link quan trọng 

- Link đăng ký :Đây là link đăng ký trở thành cộng tác viên của shop. Chủ shop dùng link này gắn lên LandingPage, Trang đối  tác riêng biệt trên website hay trên các trang môi giới khác thu hút cộng tác viên đăng ký.

- Link đăng nhập: Link cho các cộng tác viên đăng nhập vào trang quản trị riêng của cộng tác viên. Trang này giúp  cộng tác viên quản trị được thông tin cá nhận, biết được thông tin đơn hàng cũng như doanh thu hàng tháng của mình. Chủ shop có thể để link này tại mục đối tác đươc tạo riêng trên trang chủ website của mình.

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.