Bạn cần tìm gì ?

Hiểu về đơn hàng

Hiểu về chức năng đơn hàng của hệ thống Haravan sẽ giúp Nhà bán hàng vận hành việc kinh doanh tốt hơn. Sau khi Khách mua hàng đặt hàng trên bất kì kênh bán hàng nào, đơn hàng đó sẽ hiển thị ở mục Đơn hàng trong khu vực quản trị.

Trong phần này, Haravan sẽ giới thiệu tổng quan về:


Diễn biến khi Nhà bán hàng nhận được 1 đơn hàng online

Khi Nhà bán hàng nhận được 1 đơn hàng online:

  • Nhà bán hàng sẽ nhận được email thông báo về đơn hàng.
  • Khu vực Đơn hàng sẽ hiển thị đơn hàng.
  • Khách mua hàng sẽ nhận được email xác nhận đặt hàng.
  • Bắt đầu quá trình đặt hàng.
  • Khu vực Đơn hàng trong trang quản trị sẽ cập nhật để hiển thị số lượng đơn đặt hàng đang chờ.

Diễn biến khi Nhà bán hàng bán trực tiếp tại cửa hàng/chuỗi cửa hàng

Khi Nhà bán hàng bán tại các điểm bán lẻ bằng HaraRetail:

  • Đơn hàng trong trang quản trị sẽ hiển thị trạng thái đã thanh toán hoặc nhập trả một phần.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.