Bạn cần tìm gì ?

Trang nội dung

Tại sao Nhà bán hàng cần tạo trang nội dung? =>> Muốn bán hàng online hiệu quả Nhà bán hàng không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn nên tạo các bài viết để bổ sung nhiều hơn thông tin của cửa hàng đến Khách mua hàng nhằm tăng độ tin tưởng của Khách mua hàng vào cửa hàng.

Trang nội dung được dùng cho:

 • Những nội dung hiếm khi thay đổi như trang giới thiệu, liên hệ.
 • Những nội dung Khách mua hàng sẽ tham khảo thường xuyên như hướng dẫn mua hàng, chính sách bảo mật, chính sách giao hàng, chính sách đổi trả, ...

Nhà bán hàng cũng có thể thêm blog vào cửa hàng trực tuyến của bạn cho nội dung cập nhật thường xuyên hoặc nếu bạn muốn khuyến khích phản hồi từ Khách mua hàng.


Tạo mới một trang nội dung cho website

Để thực hiện việc tạo mới một trang nội dung, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Trang nội dung.

 2. Nhấp vào Tạo trang, nhà bán hàng sẽ được đưa đến một trình soạn thảo trang mới.

 3. Trang Thêm trang có Giao diện như sau:

  Nội dung của một trang bao gồm:
  • Tiêu đề: Tiêu đề bài viết hiển thị trên website.
  • Mô tả: Nội dung bài viết. Nhà bán hàng sử dụng các công cụ trong bộ soạn thảo để hỗ trợ viết bài: kích cỡ chữ, kiểu chữ, thêm bảng, chèn đường dẫn trong bài viết, thêm ảnh,...
  • Tối ưu SEO: nội dung được nhập trong phần này sẽ hiển thị trên thanh tìm kiếm.
   • Tiêu đề trang (tương đương meta title): Tiêu đề bài viết trên thanh tìm kiếm. Thông thường tiêu đề này và tiêu đề bài viết là một.
   • Mô tả trang (tương đương meta description): Nội dung hiển thị trên trang tìm kiếm. Số ký tự tối đa hiển thị là 320 ký tự.
   • Đường dẫn (URL Key): đường dẫn để liên kết vào trang.
  • Hiển thị:
   • Hiện: cho phép hiện trên website.
   • Ẩn: không cho  phép hiện trên website. Nhà bán hàng cũng có thể cài đặt thời gian hiển thị khi nhấp chọn Thiết lập thời điểm đăng.

  • Menu: Nhà bán hàng nhấp vào Thêm menu để thêm liên kết hiển thị cho trang nội dung.
  • Giao diện: Nhà bán hàng nên theo mặc định là page. Việc lựa chọn này sẽ giúp trang nội dung được tạo hiện ra là một trang độc lập khi có người truy cập vào đường dẫn.
 4. Nhà bán hàng nhập đầy đủ thông tin.
 5. Nhấp chọn Lưu trang để hoàn tất.


Lưu ý:

Ngay cả khi nhà bán hàng chọn Hiển thị cho trang nội dung mới nó sẽ không xuất hiện trong menu điều hướng ngoài website. Nhà bán hàng cần phải vào menu để tạo thêm liên kết.

Thêm nội dung vào trang

Nhà bán hàng thêm nội dung cho trang thông qua trình soạn thảo của mục Mô tả. Việc sử dụng trình soạn thảo giúp Nhà bán hàng trang trí nội dung đẹp hơn, lỗi cuốn hơn. 

Các chức năng trong trình soạn thảo được thể hiện trong bảng sau:

Vị trí Hàng

Biểu tượng

Tên gọi

Mô tả chức năng

Hàng 1

Bold

Tô đậm cho chữ.

Italic

In nghiêng cho chữ.

Under

Thêm gạch dưới cho chữ.

Text color

Tô màu cho chữ.

Background color

Tô màu nền cho đoạn văn.

Font size

Kích thước chữ.

Paragraph

Cấp độ chữ trong bài viết.

Bao gồm từ Heading 1 đến heading 6 và Preformated.

Formats

Định dạng cho đoạn văn.

Hàng 2

Align left

Canh trái cho đoạn văn.

Align center

Canh giữa cho đoạn văn.

Align right

Canh phải cho đoạn văn.

Justify

Canh đều cho đoạn văn.

Bullet list

Thêm danh sách bắt đầu bằng ký tự.

Numbered list

Thêm danh sách bắt đầu bằng số.

Decrease indent

Giảm khoảng cách bắt đầu của dòng.

Increase indent

Tăng khoảng cách bắt đầu của dòng.

Clear formating

Xóa tất cả định dạng cho đoạn văn được chọn.

Special character

Chèn các ký tự đặc biệt.

Horizontal line

Thêm một dòng kẻ ngang.

Hàng 3

Undo

Quay lại bước vừa làm.
(Tương đương với lệnh Ctrl + Z)

Redo

Tiến tới bước vừa làm.

(Tương đương với lệnh Ctrl + Y)

Table

Thêm một bảng.

Insert/edit image

Thêm hoặc sửa một hình ảnh.

Insert/edit media

Thêm hoặc sửa một đoạn clip.

Insert/edit link

Thêm hoặc sửa một liên kết (đường dẫn).

Remove link

Xóa liên kết (đường dẫn) đang có.

Preview

Xem trước bài viết.

Source code

Thay đổi soạn thảo bằng ngôn ngữ HTML.

Nhà bán hàng nhấp vào biểu tượng với chức năng tương ứng để tùy chỉnh bài viết. 

Nhấp chọn Cập nhật để lưu thay đổi.


Thêm liên kết vào trang

Khi tạo mới một trang nội dung, việc chọn Hiển thị: Hiện chỉ mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ để trang nội dung đó được hiển thị ra ngoài website là Nhà bán hàng phải thêm liên kết cho trang nội dung.

Với liên kết này, Nhà bán hàng có thể điều hướng khách mua hàng đến một trang khác trên website hoặc đến một địa chỉ khác trên internet.

Để thêm liên kết vào trang, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Trong trường Mô tả, nhập văn bản mà nhà bán hàng muốn gắn liên kết.
 2. Đánh dấu văn bản muốn gắn liên kết và nhấp vào nút Insert/edit media (Chèn liên kết).

 3. Trong cửa sổ Insert link, Nhà bán hàng nhập các thông tin:

  • Url: liên kêt mà Nhà bán hàng muốn điều hướng.
  • Text to display: đoạn văn ngắn mà Nhà bán hàng miêu tả liên kết. Đoạn văn này nên cực kỳ ngắn gọn. Nếu Nhà bán hàng để trống, hệ thống sẽ mặc định đoạn này là liên kết trên.
  • Title: Tiêu đề mô tả liên kết giúp tối ưu hoá công cụ tìm kiếm và khả năng tiếp cận.
  • Target:

   • None: mặc định của hệ thống là chế độ None. Với chế độ này, liên kết sẽ mở ngay trên cửa sổ hiện hành.
   • New window: liên kết mở trên một cửa sổ mới.
 4. Chọn Ok để xác nhận chèn liên kết.
 5. Nhấp Cập nhập để lưu bài viết.

Tối ưu công cụ tìm kiếm cho trang

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa cách mà trang sẽ xuất hiện trong kết quả công cụ tìm kiếm để giúp khách mua hàng tìm thấy trang web và khuyến khích họ nhấp vào liên kết.

Để tối ưu công cụ tìm kiếm, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Trang nội dung.

 2. Nhấp vào bài viết cần chỉnh.
 3. Trong mục Tối ưu SEO, hãy nhấp vào Chỉnh sửa SEO

 4. Trong trường Tiêu đề trang hãy nhập tiêu đề mô tả, phần này sẽ hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Nhà bán hàng có thể nhập tối đa 70 kí tự.
 5. Trong mục Mô tả trang nhập đảm bảo bao gồm các từ khoá có liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy liên kết của bạn và bao gồm tên doanh nghiệp của bạn. Nhà bán hàng có thể nhập tối đa 160 ký tự trong mô tả trang.
 6. Nhấp Cập nhật để lưu bài viết.
Lưu ý:
Tiêu đề trang và mô tả trang có giới hạn ký tự. Nếu bạn nhập nhiều văn bản vượt quá giới hạn ký tự, thì sẽ được rút ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Xóa một trang nội dung

Bên cạnh việc thêm hay ẩn bài viết, Nhà bán hàng còn có thể xóa một trang nội dung.

Để xóa bài viết trên trang nội dung, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Trang nội dung.

 2. Nhấp vào bài viết cần xóa.
 3. Nhà bán hàng kéo xuống dưới cùng của trang, nhấp chọn Xóa bài viết

 4. Một hộp xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp Đồng ý.

 5. Nhấp chọn Cập nhật để xác nhận.Lưu ý:

 • Nếu trang nội dung đã xóa được liên kết bất cứ đâu trong điều hướng của cửa hàng, hãy xoá liên kết.
 • Nhà bán hàng cũng có thể sử dụng các hành động Hàng loạt để xóa nhiều trang cùng một lúc.

Ẩn hoặc hiện trang hàng loạt

Nhà bán hàng có thể dễ dàng ẩn hoặc hiện một lúc nhiều trang ngoài website.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Trang nội dung.

 2. Nhấp chọn các muốn thực hiện chung thao tác.
 3. Nhấp và Chọn hành động thả xuống.

 4. Chọn Đăng bài nếu Nhà bán hàng muốn hiển thị các bài viết ra website.
 5. Chọn Hủy đăng bài nếu Nhà bán hàng muốn ẩn hiển thị các bài viết ra website.

Một số bài mẫu cho trang nội dung

Việc viết bài cho trang nội dung có thể gặp khó khăn nếu như Nhà bán hàng chưa có được sự hình dung trước đó. Bài viết xin trích dẫn một số bài viết để Nhà bán hàng tham khảo.