Tạo menu con cho một liên kết

Nhà bán hàng có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách dùng tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog.

Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi menu cửa hàng từ trang quản trị của Haravan.

Sự xuất hiện và vị trí của các menu tùy thuộc vào chủ đề giao diện mà Nhà bán hàng sử dụng. 


Thêm một menu mới

Nhà bán hàng có thể thêm menu liên kết đến:

 • Trang chủ
 • Nhóm sản phẩm
 • Sản phẩm
 • Tất cả sản phẩm
 • Trang Blog
 • Tìm kiếm
 • Địa chỉ web

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, phần Đường dẫn, Nhà bán hàng nhấp chọn Thêm đường dẫn khác.

 4. Nhà bán hàng nhập Tên của liên kết (tên này sẽ hiển thị ngoài website), Liên kết đến...,. Tùy mục Liên kết đến... mà Nhà bán hàng lựa chọn cho phù hợp.
  - Trang chủ: liên kết này dẫn tới trang chủ website.
  - Nhóm sản phẩm: liên kết này dẫn tới một nhóm sản phẩm do nhà bán hàng quy định. 
  - Sản phẩm: liên kết dẫn tới chi tiết một sản phẩm cụ thể.
  - Tất cả sản phẩm: đích đến của liên kết này chứa tất cả sản phẩm đang để hiển thị trong trang quản trị.
  - Trang: liên kết dẫn tới trang nội dung.
  - Blog: liên kết dẫn tới danh mục sản phẩm
  - Tìm kiếm: liên kết dẫn tới trang có chức năng tìm kiếm sản phẩm.
  - Địa chỉ web: liên kết này cho phép nhà bán hàng gắn đường dẫn bất kỳ.
 5. Nếu Nhà bán hàng muốn gắn một đường dẫn cho liên kết cần tạo, trong phần Liên kết đến..., chọn Địa chỉ web, rồi dán địa chỉ đường dẫn vào ô.

 6. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Chỉnh sửa một menu

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, Nhà bán hàng có thể thực hiện bất kì thay đổi nào:
  • Để đổi tên menu: nhập tên vào trường Tên liên kết.
  • Để thay đổi đích đến của menu: nhấp vào xổ xuống chọn liên kết đến mới và thiết lập đích mới.
 4. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Thay đổi thứ tự hiển thị các menu

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, nhấp và giữ biểu tượng điều khiển bên cạnh mục menu, sau đó kéo mục trình đơn đến vị trí cần thay đổi.
 4. Nhấp Lưu.


Tạo menu con

Nhà bán hàng có thể thêm một menu con xổ xuống vào menu chính của website. Nhà bán hàng có thể dùng menu con thả xuống để nhóm sản phẩm, bộ sưu tập hay các trang lại với nhau giúp người mua hàng có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần.

Lưu ý:
Trong mục menu Haravan, nhà bán hàng có thể tạo menu con sâu đến cấp 3, nhưng thường ngoài website có thể hiển thị menu con xổ xuống chỉ ở mức tối đa hai tầng.


Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Nhà bán hàng muốn thêm menu con cho mục nào thì bấm vào nút Thêm menu con bên phải tên liên kết đó.
 3. Nhập Tên liên kết, chọn Liên kết đến và thiết lập đích đến. (thao tác như thêm một menu)
 4. Nhấp Thêm đường dẫn khác để thêm menu. (thao tác như thêm một menu)
 5. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Xóa một mục menu

Bên cạnh việc thêm mới một menu, menu con, Nhà bán hàng cũng có thể xóa menu khỏi website. Khi nhà bán hàng xóa một menu có chứa menu con thì menu con cũng bị xóa theo luôn.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, nhấp vào dấu x của menu nào muốn xóa. 

 4. Nhấp Lưu để xác nhận.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.