Tạo menu con cho một liên kết

Trong menu Main menu của bạn có một liên kết tên là Sản phẩm, và bạn muốn người dùng khi ấn vào liên kết Sản phẩm đó có thể xem được các dòng sản phẩm của cửa hàng của bạn như Hạt sen và Nấm Linh Chi. 

Thực hiện theo các bước sau:

1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu

2. Ở giao diện trang Menu, tìm menu chứa liên kết mà bạn muốn tạo menu con, rồi ấn Thêm menu con cho liên kết đó.

3. Tạo một menu mới là con của liên kết bạn đã chọn. Ấn điền Tên liên kết, chọn loại Liên kết đến cho các liên kết của menu con này.

4. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.