Bạn cần tìm gì ?

Menu và Links

Nhà bán hàng có thể điều hướng khách hàng khi vào website bằng cách dùng tạo các menu liên kết đến các sản phẩm, bộ sưu tập, trang nội dung hay blog.

Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi menu cửa hàng từ trang quản trị của Haravan.

Sự xuất hiện và vị trí của các menu tùy thuộc vào chủ đề giao diện mà Nhà bán hàng sử dụng. 

Các mục liên quan


Thêm menu mới

Menu là cách dễ nhất để quản lý sơ đồ website của bạn. Bạn có thể nhóm các sản phẩm, nhóm sản phẩm hoặc trang nội dung để chỉ dẫn chi khách hàng dễ dàng đến các nội dung họ cần trên web của bạn.

 1. Từ giao diện admin Haravan, bạn chọn Website, sau đó chọn Menu
 2. Ở giao diện trang Menu, click vào nút Thêm menu.
 3. Điền tên cho cây menu của bạn. Hãy chắc rằng tên của cây menu này chưa được tạo trước đó. Bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn trong trường hợp phải chọn 2 cây menu cùng 1 tên như nhau.

  Haravan sẽ tự động tạo ra phần Đường dẫn cho menu. Sau khi đã lưu lại thì phần Đường dẫn này sẽ không thể bị thay đổi.
 4. Thêm liên kết mới cho cây menu của bạn. Ấn vào nút Thêm đường dẫn khác, điền Tên liên kết và chọn Liên kết đến cho liên kết đó.
 5. Ấn Lưu để hoàn tất chỉnh sửa

Thêm menu liên kết

Nhà bán hàng có thể thêm menu liên kết đến:

 • Trang chủ
 • Nhóm sản phẩm
 • Sản phẩm
 • Tất cả sản phẩm
 • Trang Blog
 • Tìm kiếm
 • Địa chỉ web

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, phần Đường dẫn, Nhà bán hàng nhấp chọn Thêm đường dẫn khác.

 4. Nhà bán hàng nhập Tên của liên kết (tên này sẽ hiển thị ngoài website), Liên kết đến...,. Tùy mục Liên kết đến... mà Nhà bán hàng lựa chọn cho phù hợp.
  - Trang chủ: liên kết này dẫn tới trang chủ website.
  - Nhóm sản phẩm: liên kết này dẫn tới một nhóm sản phẩm do nhà bán hàng quy định. 
  - Sản phẩm: liên kết dẫn tới chi tiết một sản phẩm cụ thể.
  - Tất cả sản phẩm: đích đến của liên kết này chứa tất cả sản phẩm đang để hiển thị trong trang quản trị.
  - Trang: liên kết dẫn tới trang nội dung.
  - Blog: liên kết dẫn tới danh mục blog.
  - Tìm kiếm: liên kết dẫn tới trang có chức năng tìm kiếm sản phẩm.
  - Địa chỉ web: liên kết này cho phép nhà bán hàng gắn đường dẫn bất kỳ.
 5. Nếu Nhà bán hàng muốn gắn một đường dẫn cho liên kết cần tạo, trong phần Liên kết đến..., chọn Địa chỉ web, rồi dán địa chỉ đường dẫn vào ô.

 6. Nhấp Lưu để hoàn tất.Tạo menu con

Nhà bán hàng có thể thêm một menu con xổ xuống vào menu chính của website. Nhà bán hàng có thể dùng menu con thả xuống để nhóm sản phẩm, bộ sưu tập hay các trang lại với nhau giúp người mua hàng có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Nhà bán hàng muốn thêm menu con cho mục nào thì bấm vào nút Thêm menu con bên phải tên liên kết đó.
 3. Nhập Tên liên kết, chọn Liên kết đến và thiết lập đích đến. (thao tác như thêm một menu)
 4. Nhấp Thêm đường dẫn khác để thêm menu. (thao tác như thêm một menu)
 5. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Chỉnh sửa menu

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, Nhà bán hàng có thể thực hiện bất kì thay đổi nào:
  • Để đổi tên menu: nhập tên vào trường Tên liên kết.
  • Để thay đổi đích đến của menu: nhấp vào xổ xuống chọn liên kết đến mới và thiết lập đích mới.
 4. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Thay đổi thứ tự hiển thị các menu

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, nhấp và giữ biểu tượng điều khiển bên cạnh mục menu, sau đó kéo mục trình đơn đến vị trí cần thay đổi.
 4. Nhấp Lưu.Xóa liên kết menu

Bên cạnh việc thêm mới một menu, menu con, Nhà bán hàng cũng có thể xóa menu khỏi website. Khi nhà bán hàng xóa một menu có chứa menu con thì menu con cũng bị xóa.

Để thực hiện, Nhà bán hàng thực hiện:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Menu

 2. Tại trang Menu, nhấp vào Menu mà nhà bán hàng muốn chỉnh sửa, chọn Chỉnh sửa menu <tên menu>.

 3. Trong trang chỉnh sửa menu, nhấp vào dấu x của menu nào muốn xóa. 

 4. Trong hộp thoại xác nhận, Nhà bán hàng chọn Đồng ý.


 5. Nhấp Lưu để xác nhận.

Hiển thị menu lên website

Tùy vào mỗi giao diện sẽ có cách thiết lập các hiện thị menu khác nhau. Nhưng nếu bạn đang chỉnh sửa giao diện ở phần Website - Giao diện - Thiết lập theme.

Bạn thấy phần đánh dấu để chỉnh sửa yêu cầu bạn chọn một menu, hãy Tạo một menu mới hoặc chọn một trong các menu có sẵn của bạn, rồi Lưu lại.

Khi đó Menu mà bạn vừa chọn sẽ hiển thị trên web ở mục đánh dấu đó.