Mua hàng

Phần mua hàng hỗ trợ Nhà bán hàng theo dõi, quản lý được tất cả phiếu nhập hàng từ các nhà phân phối.

Các mục liên quan: 


Tổng quan phiếu mua hàng

Để vào được phần quản lý phiếu mua hàng tai trang quản trị website Haravan -> Tồn kho -> Mua hàng

Các chức năng chính trong phần quản lý phiếu mua:

 • Liệt kê toàn bộ phiếu mua hàng.
 • Hiển thị tình trạng của phiếu.
  • Hoàn thành: đã nhận hàng.
  • Chưa hoàn thành: chưa nhận hàng.
 • Lưu trữ: lưu lại phiếu mua hàng (Trong trường hợp hiện tại chưa cần nhập hàng, nhưng sau này cần. Hoặc bất kỳ lý do trì hoãn phiếu mua hàng đó lại).
 • Hiển thị số lượng mua hàng, tổng tiền cũng như mua hàng tại kho của cửa hàng.
 • Hiển thị nhà phân phối cũng như số tham chiếu.
 • Đồng thời hiển thị thời gian "Ngày dự kiến" giao hàng.

Khi phiếu mua hàng của cửa hàng quá nhiều, không thể kiểm soát, có thể dùng Điều kiện lọc để tìm kiếm, lưu kết quả lọc thành một Mục để lần sau có thể vào kiểm tra dễ dàng.

Các điều kiện lọc

 • Kho
 • Tình trạng
 • Nhà phân phối

Chọn điều kiện lọc -> lưu bộ lọc -> chọn tên bộ lọc -> lưu


Tạo phiếu mua hàng mới

Trường hợp Nhà bán hàng muốn nhập thêm sản phẩm vào kho nên dùng chức năng mua hàng trong tồn kho.

Chức năng này giúp Nhà bán hàng có thể quản lý các phiếu mua hàng từ các nhà phân phối, không bị sót cũng như bị thiếu sản phẩm.

Để tạo phiếu mua hàng tại trang quản trị -> Tồn kho -> Mua hàng -> Tạo phiếu mua.Tại đây:

1. Nhân viên kho chọn sản phẩm cần nhập hàng.

2. Chọn nhà phân phối đã từng nhập hàng hoặc tạo nhà phân phối mới

3. Chọn kho nhận hàng nhập.

4. Điều chỉnh ngày nhận hàng dự kiếnsố tham chiếu ( số hoá đơn tương ứng của nhà phân phối ).

5. Gắn nhãn và ghi chú ( nếu có ) cho đơn hàng.

6. Nhấp Lưu.

Hình ảnh minh họa cho việc mua thêm 10 set váy từ Nhà Phân phối 01 để bổ sung vào kho Chi nhánh Nguyễn Trãi.

Để tiết kiệm thời gian khi mua nhiều mặt hàng, có thể Tải về file excel mẫu và nhập số liệu vào, sau đó sử dụng tính năng Nhập file dữ liệu:


Nhận hàng

Khi đã tạo phiếu mua hàng để quản lý và theo dõi việc nhập hàng vào kho. Thì khi hàng đã được nhập, kiểm kê theo đúng số lượng từ bên nhà phân phối báo qua. Nhân viên kho phải ghi nhận các phiếu mua hàng đã nhận hàng thành các phiếu đã nhập hàng toàn bộ - "Hoàn thành" hoặc "nhập 1 phần", "huỷ", "lưu trữ" tuỳ vào từng trường hợp nhận hàng tương ứng.

Ví dụ: Sau khi tạo phiếu mua hàng nhưng chưa nhận hàng thì ở trang mua hàng sẽ hiển thị như sau:

Sau khi hàng được kiểm kê và cho vào kho, ta cần xác nhận như sau:

1. Chọn phiếu mua hàng mà cửa hàng vừa nhập hàng vào kho. Tại đây sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm mà cửa hàng cần nhập:

2. Có các trường hợp sau:

 • Nếu nhận đúng hết số lượng của các sản phẩm cần nhập trong phiếu mua này: bấm "Nhận tất cả" -> sẽ có popup hiện lên yêu cầu xác nhận -> chọn ngày nhận và bấm "Nhận".
 • Nếu nhận không đúng số lượng cần nhập: thay đổi đúng với số lượng thực tế mà cửa hàng đã nhập cho từng sản phẩm -> sẽ có popup hiện lên yêu cầu xác nhận -> chọn ngày nhận và bấm "Nhận".

3. Ở phần thông tin bổ sung, kiểm tra và rà soát lại ngày nhận hàng dự kiếnsố tham chiếu khi tạo phiếu mua hàng trước đó.

Lưu ý:

 • Đối với các phiếu mua hàng có số lượng sản phẩm từ 2 trở lên và chia thành nhiều lần nhận, nhà bán hàng có thể nhập số hàng nhận tương ứng cho mỗi lần nhập hàng.
 • Có thể gửi cập nhật cho nhà phân phối, thông tin phiếu mua sẽ được gửi đến nhà phân phối qua email.

Khi hoàn tất phiếu mua hàng có thể in phiếu mua hàng để sử dụng trong nội bộ khi nhập hàng.

Tất cả các thao tác thực hiện hoàn tất phiếu mua hàng hệ thống Haravan sẽ ghi nhận 

 • Nhân viên xử lý
 • Thời gian xử lý
 • Thao tác xử lý

Để Nhà bán hàng có thể dễ dàng quản lý, tránh sai sót.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.