Bạn cần tìm gì ?

In vận đơn

Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình.

Các mục liên quan:


In phiếu vận đơn cho một vận đơn

Để in vận đơn cho một vận đơn:

1. Tại Trang quản trị -> Vận chuyển > Vận chuyển.

2. Ấn vào tên vận đơn muốn quản lý.

3. Tại màn hình chi tiết vận đơn, Nhà bán hàng ấn vào nút In để in.


In phiếu vận đơn cho hàng loạt vận đơn

Để in vận đơn cho hàng loạt vận đơn:

1. Tại Trang quản trị -> Vận chuyển > Vận chuyển.

2. Tìm hoặc search các vận đơn rồi chọn các vận đơn muôn in.

3. Ấn nút Chọn hành động rồi chọn In phiếu giao hàng đã chọn.

Toàn bộ thông tin của phiếu giao hàng sẽ được in ra bao gồm cả phần ghi chú đơn hàng.

Để cấu hình nội dung in phiếu giao hàng Nhà bán hàng có thể vào phần Cấu hình -> thông báo -> Nội dung in vận đơn -> in vận đơn => Xem chi tiết "cấu hình in vận đơn"

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.