Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển AhaMove

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển AhaMove

Khi có đơn hàng mới Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến AhaMove mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. AhaMove sẽ tự động đến địa điểm của Nhà bán hàng lấy hàng và đem giao, tương tự như Nhà bán hàng đặt giao hàng bằng tài khoản AhaMove.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển AhaMove, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ. (Xem chi tiết hơn tại đây).

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển  AhaMove, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển  AhaMove mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Để kết nối với Nhà vận chuyển AhaMove, Nhà bán hàng vào Cấu hình -> Vận chuyển -> xem phần Nhà vận chuyển khác -> AhaMove.

 Mục Tên khách hàngSố điện thoại, Nhà bán hàng nhập thông tin đúng như thông tin đã đăng kí tài khoản với AhaMove, sau đó Lưu lại

Lưu ý: AhaMove hiện tại chỉ giao trong nội thành Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn AhaMove.  AhaMove hỗ trợ Nhà bán hàng các gói vận chuyển:

  • Siêu Tốc
  • Siêu Rẻ
  • Đồng giá 25
  • Xe tải
  • Xe ba gác
  • Xe tải 500kg
  • Xe tải 1000kg
 6. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 7. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển AhaMove sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý khi Hủy giao hàng

Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng", đòng thời chưa có tài xế nhận đơn hàng đó.Khi đã có tài xế nhận đơn hàng hay trạng thái vận chuyển chuyển qua các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...)  thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.

Lưu ý cho đơn hàng COD:

Các gói vận chuyển của AhaMove chỉ hỗ trợ đây đủ cho đơn hàng KHÔNG THU COD. Đối với đơn hàng COD, AhaMove chỉ hỗ trợ gói vận chuyển "Siêu tốc".