Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối vận chuyển với GrabExpess

Hướng dẫn kết nối vận chuyển với GrabExpess

Haravan đã tự động kết nối với nhà vận chuyển GrabExpess nên Nhà bán hàng không cần tạo tài khoản trên trang GrabExpess.

Khi có đơn hàng mới Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến GrabExpess mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. GrabExpress sẽ tự động đến địa điểm của Nhà bán hàng lấy hàng và đem giao, tương tự như Nhà bán hàng đặt giao hàng bằng tài khoản Grab.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển GrabExpess, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ. (Xem chi tiết hơn tại đây).

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển GrabExpess, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển GrabExpess mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Để xem các nhà vận chuyển đã được kết nối tại Trang quản trị, Nhà bán hàng vào Cấu hình -> Vận chuyển -> xem phần Nhà vận chuyển khác -> GrabExpess.


CẢNH BÁO:
 • Đối với các đơn hàng COD khi giao qua nhà vận chuyển GrabExpress có 2 trường hợp:
  • Đơn hàng có giá trị dưới 500.000đ: GrabExpress hỗ trợ thu hộ và tài xế tạm ứng cho Nhà bán hàng. Xem thêm tại đây.
  • Đơn hàng có giá trị trên 500.000đ: GrabExpress KHÔNG HỖ TRỢ THU HỘ COD, do đó Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng chỉ nên chọn GrabExpress cho những đơn hàng đã thanh toán từ trước đó.
 • GrabExpress chỉ hỗ trợ các điểm lấy hàngđiểm giao hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn GrabExpess.

 6. Nhà bán hàng điền tên người gửi và số điện thoại. 


  Lưu ý: Thông tin này được điền tự động dựa trên thông tin cấu hình tài khoản mà người dùng hiện tại đang thao tác xử lý đơn hàng.
 7. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 8. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển GrabExpess sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.


Lưu ý

Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng", đòng thời chưa có tài xế nhận đơn hàng đó.Khi đã có tài xế nhận đơn hàng hay trạng thái vận chuyển chuyển qua các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...)  thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.