Điều chỉnh tồn kho

Chức năng điều chỉnh được khuyên dùng khi Nhà bán hàng muốn điều chỉnh số lượng tồn kho cho đúng với thật tế trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, hết hạn…

Để điều chỉnh tồn kho, từ trang quản trị, vào Tồn kho -> Điều chỉnh -> Tạo điều chỉnh ( nằm ở góc trên, bên phải giao diện trang Điều chỉnh). Làm tiếp các bước sau:

1. Chọn Kho muốn điều chỉnh.

2. Tìm sản phẩm muốn điều chỉnh theo tên sản phẩm hoặc theo mã sản phẩm.

3. Nhập số muốn điều chỉnh.

4. Chọn lý do điều chỉnh.

5. Ghi chú và thêm nhãn nếu có như cầu.

6. Lưu lại để tạo điều chỉnh.

Hình ảnh minh họa cho việc điều chỉnh thêm 10 sản phẩm( Set váy) vào kho chi nhánh Nguyễn Trãi với lý do có Sản phẩm mới.


*Lưu ý:

  • Nếu muốn giảm số lượng tồn kho cho sản phẩm thì nhập số âm ở phần Số lượng.
  • Nếu muốn thay đổi giá vốn, nhập ở cột số lượng0, giá là số chênh lệch với giá vốn cần điều chỉnh. (Ví dụ: Áo hiện tại giá vốn là 200.000đ, cần thay đổi giá vốn thành 500.000đ thì nhập vào cột giá 300.000đ).
  • Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm khoNhập file dữ liệu:
  • Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định kho trước khi nhập file.
  • Nhập file dữ liệu sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại.

---

Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn chỉnh sửa phiếu Điều chỉnh, vì vậy tính năng Hoàn điều chỉnh giúp Nhà bán hàng có thể hoàn thao tác nhanh chóng.

Để Hoàn điều chỉnh, Nhà bán hàng nhấp vào Tồn kho, chọn Điều chỉnh, sau đó nhấp trực tiếp vào phiếu Điều chỉnh cần Hoàn điều chỉnh.

Khi đó, Nhà bán hàng nhấp tiếp nút Hoàn điều chỉnh góc phải trang quản trị

Lúc này, tùy vào trường hợp mà Nhà bán hàng hoàn toàn có thể chọn thao tác bất kỳ 1 hành động nào như: Chọn lại kho, lý do, xóa sản phẩm cũ chọn lại sản phẩm mới. Sau đó nhấp nút Lưu.

Lưu ý: Nhà bán hàng nên nhập thêm phần Ghi chú nhằm giúp Nhà bán hàng dễ dàng kiểm tra thông tin và quản lý chính xác hơn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.