Cấu hình tên miền

Thêm một tên miền hiện có vào cửa hàng Haravan của Nhà bán hàng:

Bước 1: đăng nhập vào Trang quản trị Haravan.

Bước 2: ấn Website > Tên miền.

Bước 3: Nhấp vào mục Thêm tên miền.

Bước 4: Nếu Nhà bán hàng đã có tên miền, nhấp vào Tôi muốn thêm tên miền đã có cho cửa hàng online, sau đó nhập tên miền của Nhà bán hàng cùng với đuôi tên miền mà Nhà bán hàng muốn.

Bước 5: Hiển thị hộp thoại xác nhận tên miền và Nhà bán hàng có thể chọn một trong hai ô dưới.

Nếu Nhà bán hàng đã trỏ tên miền thành công ở Trang quản trị của tên miền thì chọn Hoàn tất.

Nếu Nhà bán hàng chưa trỏ thành công bên Trang quản trị của tên miền thì chọn Đến mục hướng dẫn để được Haravan hướng dẫn Nhà bán hàng cách trỏ tên miền.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.