Cấu hình tên miền

Việc cấu hình tên miền là thao tác cần thiết để hệ thống Haravan ghi nhận tên miền của website mà Nhà bán hàng đã đặt mua.

Sau khi cấu hình tên miền, Nhà bán hàng có thể sử dụng tên miền đó làm tên miền chính hoặc tên miền phụ để từ đó thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Để thực hiện cấu hình tên miền, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Website -> Tên miền.

 2. Trong trang Quản lý tên miền, Nhà bán hàng nhấp chọn Thêm tên miền.


 3. Nhà bán hàng nhấp chọn Tôi muốn thêm tên miền cho cửa hàng online.

 4. Nhà bán hàng điền tên miền đã có.


 5. Nhấp Lưu.

 6. Hiển thị hộp thoại xác nhận tên miền và Nhà bán hàng có thể chọn một trong hai ô dưới.


  • Chọn Hoàn tất: Nếu Nhà bán hàng đã trỏ tên miền thành công ở Trang quản trị của tên miền.
  • Chọn Đến mục hướng dẫn: Nếu Nhà bán hàng chưa trỏ thành công bên Trang quản trị của tên miền.
   Việc lựa chọn này sẽ dẫn Nhà bán hàng đến phần hướng dẫn Cách trỏ tên miền về website của Haravan.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.