Báo cáo Tài chính

Nhà bán hàng có thể theo dõi doanh thu theo thời điểm thanh toán của đơn hàng bằng cách sử dụng Báo cáo Tài chính mà Haravan đã tạo sẵn.

Để sử dụng Báo cáo Tài chính, Nhà bán hàng cần:

1. Truy cập trang quản trị, click "Báo cáo"

2. Ở cột "Báo cáo Tài chỉnh", lựa chọn loại báo cáo cần dùng

3. Tùy chỉnh lại báo cáo bằng các bộ lọc và các thông số thống kê.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.