Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Product Tabs

Một trong những yếu tố quan trọng để khách hàng yên tâm và quyết định mua sản phẩm chính nắm được thông tin về sản phẩm đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và càng trực quan càng tốt.

Tuy nhiên, nếu tất cả các thông tin đều được đưa vào mô tả sản phẩm thì sẽ khiến bài mô tả trở nên dài dòng, khó chịu, đồng thời nhiều khả năng khách hàng sẽ đọc sót thông tin.

Do đó, việc phân các tabs mô tả chính là lựa chọn tối ưu. Và ứng dụng Product Tabs sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Product Tabs

Product Tabs là ứng dụng do Haravan Partners phát triển, cung cấp hoàn toàn miễn phí.  

Ứng dụng Product Tabs hỗ trợ Nhà bán hàng tạo các tabs nội dung chung (cho tất cả sản phẩm) và riêng cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.

Với ứng dụng Product Tabs, Nhà bán hàng có thể:Thêm tab và điều chỉnh nội dung dễ dàng trên 1 màn hình chuyên biệt.

 • Tạo tab nội dung cho toàn sản phẩm nhanh gọn trên 1 màn hình thiết lập ứng dụng.
 • Tùy chỉnh cách hiển thị tab để phù hợp với giao diện website.
 • Nếu shop có lập trình viên về Giao diện, có thể tự tay tạo ra 1 giao diện khác biệt phù hợp với shop.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Product Tabs.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng. 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Product Tabs".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Product Tabs.

Để truy cập ứng dụng, Nhà bán hàng vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Product Tabs.


Tabs nội dung chung

Trong trường hợp các sản phẩm của Nhà bán hàng có nhiều phần nội dung giống nhau (Hướng dẫn chọn size, Cam kết giao hàng, Thông tin bảo hành, Thông số kỹ thuật,..) thì Nhà bán hàng có thể tạo tabs chung cho tất cả sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Product Tabs.

 2. Nhà bán hàng chọn thẻ Cài đặt.

 3. Nhà bán hàng nhấp vào "Thêm nhóm Tab dùng chung", nhập tên cho Tab dùng chung (Ví dụ: Mô tả ngắn) và chỉnh sửa nội dung cho Tab dùng chung, chọn "Nhóm sản phẩm" sẽ được áp dụng Tab dùng chung.
 4. Nhấn chọn "Lưu và Áp dụng" để hoàn tất cấu hình.
 5. Nhấn chọn "Cài đặt lại" và sau đó copy đoạn mã {% include 'hrvproducttabs' %} dán vào nơi Nhà bán hàng muốn hiển thị Tab Mô tả ngắn ngoài website (Phần này Nhà bán hàng có thể nhờ kỹ thuật Haravan hỗ trợ nếu bạn không rành về code).


 Tabs nội dung riêng

Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn tùy chỉnh tabs nội dung cho một sản phẩm, Nhà bán hàng làm theo các bước hướng dẫn sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhà bán hàng chọn sản phẩm cụ thể cần thêm tabs nội dung.
 2. Trong trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng Apps trên cùng.
 3. Nhà bán hàng chọn Product Tabs.

 4. Hệ thống điều hướng đến trang chỉnh sửa tabs nội dung cho sản phẩm đó.
 5. Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện tùy chỉnh cho sản phẩm.

Nhập nội dung cho tabs

Nhà bán hàng nhập tiêu đề (tối đa 45 ký tự)nội dung mô tả (tối đa 15.000 ký tự) cho sản phẩm đó. Sau khi hoàn tất, chọn Cập nhật sản phẩm.

Thêm tab

Khi cần thêm tab, Nhà bán hàng nhấp chọn vào biểu tượng dấu + màu đỏ. Sau đó, Nhà bán hàng nhập tiêu đề tab và nội dung mô tả, và chọn Cập nhật sản phẩm để hệ thống lưu lại.

Xóa tab

Khi cần xóa một tab, Nhà bán hàng chọn ngay trong tab đó, sau đó chọn Xóa tab.

Điều hướng về sản phẩm 

Bên trong trang ứng dụng Product Tabs, Nhà bán hàng còn được hỗ trợ liên kết đến thẳng sản phẩm thông qua một số nút chức năng:

Quản lý

Khi nhấp chọn vào nút Quản lý, Nhà bán hàng được điều hướng thẳng tới trang sản phẩm trong Trang quản trị. Khi đó, Nhà bán hàng có thể thao tác trực tiếp với sản phẩm.

Xem

Khi nhấp chọn vào nút Xem, Nhà bán hàng được điều hướng trang hiển thị chi tiết ngoài sản phẩm. Khi đó, Nhà bán hàng có thể xem trực diện hiển thị của sản phẩm sau khi được tùy chỉnh.

Xóa toàn bộ thông tin

Để lấy lại mặc định ban đầu của sản phẩm, Nhà bán hàng nhấn chọn nút Xóa toàn bộ thông tin và xác nhận yêu cầu trong cửa sổ cảnh báo bằng cách chọn Ok.

Một khi đã xác nhận, Nhà bán hàng không thể hoàn tác. Do đó, Nhà bán hàng cân nhắc trước khi thao tác.


Tùy chỉnh với giao diện

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Product Tabs.

 2. Nhà bán hàng chọn thẻ Giao diện.

 3. Tại đây, Nhà bán hàng tùy chỉnh: 
  • Kiểu giao diện: Kiểu Ngang hoặc Kiểu Dọc.
  • Màu sắc: Nhà bán hàng chọn màu cho Màu chủ đạo, Màu #1, Màu # 2.
 4. Nếu Nhà bán hàng có nhiều tab thì nhấn chọn tab để tùy chỉnh giao diện. 
 5. Sau khi thiết lập tùy chỉnh, Nhà bán hàng chọn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp Nhà bán hàng muốn lấy lại thiết lập mặc định thì Nhà bán hàng nhấn chọn Mặc định xác nhận trong cửa sổ cảnh báo bằng cách nhấn vào nút OK.