Ứng dụng - Product Tab

Bạn có nhiều hơn 1 phần nội dung cần mô tả về sản phẩm (Ví dụ: Mô tả ngắn về sản phẩm, Mô tả chi tiết, Hướng dẫn sử dụng, ...) nhưng admin khi thêm sản phẩm mới chỉ hỗ trợ 1 phần để nhập mô tả sản phẩm, với ứng dụng Product Tab giúp bạn dễ dàng làm được điều đó.

**** Để cài đặt ứng dụng tại màn hình quản lý chung của admin bạn click "Ứng dụng", vào "Kho ứng dụng" tìm theo từ khóa "Product Tab" và cài đặt.

**** Sử dụng Product Tab:

I. Cài đặt thẻ dùng chung.

Mục đích: Sản phẩm của bạn có thể có nhiều phần giống nhau và áp dụng cho tất cả các sản phẩm như Hướng dẫn chọn size, Cam kết giao hàng ,... vì thế bạn muốn tiết kiệm thời gian đi nhập cho từng sản phẩm thì bạn chỉ cần nhập 1 lần duy nhất cho tất cả các sản phẩm.

(1) Chọn "Cài đặt", click vào "Thêm nhóm Tab dùng chung", nhập tên cho Tab dùng chung (Ví dụ: Mô tả ngắn) và chỉnh sửa nội dung cho Tab dùng chung, chọn "Nhóm sản phẩm" sẽ được áp dụng Tab dùng chung.


(2) Bấm "Lưu và Áp dụng" để hoàn tất cấu hình.
(3) Bấm "Cài đặt lại" và sau đó copy đoạn code nay {% include 'hrvproducttabs' %} dán vào nơi bạn muốn hiển thị Tab Mô tả ngắn ngoài website (Phần này bạn có thể nhờ kỹ thuật Haravan hỗ trợ nếu bạn không rành về code).


(4) Để nhập liệu nội dung Tab dùng chung cho từng sản phẩm, vào Module sản phẩm, tạo sản phẩm mới như bình thường và lưu lại sau khi luôn lại ở góc phải trên cùng màn hình có chổ cho bạn click vào để nhập nội dung:Nhập nội dung đúng và "Cập nhập sản phẩm" để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.