Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển VNPost (VNPT)

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển VNPost (VNPT)

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển VNPost (VNPT). Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến VNPost (VNPT) mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

khi kết nối với nhà vận chuyển VNPost, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.

(Xem chi tiết hơn tại đây).


Thực hiện kết nối vận chuyển với VNPost

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển VNPost trên hệ thống Haravan.

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận chuyển được khuyến nghị.

 3. Nhà bán hàng lựa chọn Kết nối nhà vận chuyển VNPost, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng tiếp tục chọn Kết nối VNPost.

 5. Lúc này, Nhà bán hàng được điều hướng về trang web của Bưu điện TPHCM (VNPost - chi nhánh HCM).

 6. Nếu Nhà bán hàng đã có tài khoản trên VNPost (HCM) thì chọn Bạn đã có thẻ khách hàng.

 7. Nhà bán hàng điền Mã thẻ khách hàng mà VNPost đã cung cấp.

 8. Nếu Nhà bán hàng chưa có tài khoản, chọn Bạn đăng ký user mới.

 9. Trong trang Đăng ký, Nhà bán hàng điền đầy đủ thông tin, nhấp Đăng ký để xác nhận.

 10. Sau khi đăng nhập hoặc đăng ký thành công, hệ thống sẽ chuyển về trang Cấu hình vận chuyển của Haravan.
Lưu ý: Một số quy định Nhà bán hàng nên biết khi đăng ký với nhà vận chuyển VNPost (HCM), xem chi tiết tại đây.

Hủy kết nối với nhà vận chuyển VNPost

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận chuyển được khuyến nghị.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển VNPost, nhấp chọn Hủy kết nối 
 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng nhấp chọn Hủy kết nối lần nữa để xác nhận lại.Xử lý vận chuyển VNPost cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển VNPost, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển VNPost mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.

 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn VNPost.

 6. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 7. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển VNPost sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.
 8. Để theo dõi tình trạng vận chuyển của đơn hàng, Nhà bán hàng vào mục Đơn hàng -> Vận chuyển.

 9. Nhà bán hàng nhấp vào mã vận đơn để xem tình trạng vận chuyển.

Lưu ý:
 • Hiện VN Post hỗ trợ Nhà bán hàng các gói vận chuyển:
  • Nhanh - EMS 
  • Thường - Bưu kiện
 • Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

  Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.