Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng nhanh

Sau khi kết nối với Giaohangnhanh thông qua hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến Giaohangnhanh mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh, Nhà bán hàng phải hoàn thành được hai điều kiện:

 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của Giaohangnhanh. 

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối cho các trường hợp:

 • Nhà bán hàng cần hủy kết nối với phiên bản cũ để nâng cấp lên phiên bản mới (Giao hàng nhanh 2018).
 • Thực hiện lại việc liên kết kho giữa tài khoản Giaohangnhanh và hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng thực hiện việc hủy kết nối như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận chuyển được khuyến nghị.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển Giaohangnhanh, nhấp chọn Hủy kết nối


  Lưu ý: Một số trường hợp Nhà bán hàng nhìn thấy cả hai phiên bản Giaohangnhanh mới và cũ. Nhà bán hàng chú ý chọn đúng phiên bản cần hủy kết nối.

 4. Trong hộp thoại, Nhà bán hàng nhấp chọn Hủy kết nối lần nữa để xác nhận lại.

Lưu ý:

 • Khi Nhà bán hàng chọn hủy kết nối với Giaohangnhanh phiên bản cũ thì phiên bản này cũng tự động mất trong trang Cấu hình vận chuyển. 
 • Nếu cần kết nối lại Giaohangnhanh, Nhà bán hàng thực hiện lại thao tác kết nối. Lúc này, Nhà bán hàng chỉ có thể kết nối được Giao hang nhanh phiên bản mới (phiên bản 2018)

Thực hiện kết nối vận chuyển với Giaohangnhanh

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh trên hệ thống Haravan.

Để thực hiện việc kết nối, Nhà bán hàng phải có tài khoản trên trang giaohangnhanh.vn.

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận chuyển được khuyến nghị.

 3. Nhà bán hàng lựa chọn Kết nối nhà vận chuyển Giaohangnhanh, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản bên Giaohangnhanh.
  • Tên nhà vận chuyển: Giaohangnhanh (hệ thống tự điền).
  • Tài khoản (email): Email đăng nhập Giao hàng nhanh.
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên Giaohangnhanh (hệ thống tự điền).
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập bên Giaohangnhanh.

 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển Giaohangnhanh.
 6. Sau khi kết nối thành công, hệ thống Haravan sẽ hiển thị các thông tin:
  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho Nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển Giaohangnhanh.
  • Chỉnh sửa thông tin: Chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.


Thực hiện liên kết kho

Sau khi thực hiện kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh, Nhà bán hàng cần thực hiện việc liên kết kho. Việc liên kết kho này nhằm giúp nhà vận chuyển có thể đến lấy hàng khi Nhà bán hàng xử lý vận chuyển cho đơn hàng.

Lưu ý: Tài khoản trên Giaohangnhanh của Nhà bán hàng phải có cửa hàng trong danh sách cửa hàng thì việc liên kết kho mới có dữ liệu để liên kết.

Để thực hiện việc liên kết kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống phần Nhà vận chuyển được khuyến nghị.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển Giaohangnhanh, nhấp chọn Liên kết kho.

 4. Trong cửa sổ Liên kết kho của Nhà vận chuyển, Nhà bán hàng lựa chọn liên kết cho các kho bên hệ thống Haravan.
  Danh sách kho có thể liên kết chính là danh sách cửa hàng trong tài khoản Giaohangnhanh của Nhà bán hàng.

 5. Nhấp Lưu lại để hoàn tất.
Lưu ý:

Khi xử lý vận chuyển cho đơn hàng, kho mà Nhà bán hàng lựa chọn là kho được cấu hình trong địa chỉ của hệ thống Haravan. Nhà vận chuyển Giaohangnhanh sẽ căn cứ theo liên kết kho với địa chỉ cửa hàng đó để lấy hàng.

Nếu hai địa chỉ cửa hàng ở hệ thống Haravan và cửa hàng trên Giaohangnhanh.vn được liên kết mà không giống nhau, nhà vận chuyển Giaohangnhanh sẽ căn cứ theo địa chỉ kho được liên kết.Xử lý vận chuyển Giaohangnhanh cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển Giaohangnhanh mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn Giao hàng nhanh 2018 với ba cấp độ giao hàng: Nhanh, Chuẩn, Tiết kiệm tương ứng với ba biểu phí khác nhau.
  Lưu ý: mức phí này được tính dựa trên kho lấy hàng.

 6. Nếu muốn cho phép khách mua hàng xem hàng trước, Nhà bán hàng tick chọn vào "Xem hàng trước khi nhận".

 7. Nhà bán hàng nhập Mã khuyến mãi (nếu có).
  • Đây là các mã khuyến mãi mà nhà vận chuyển cung cấp và ưu đãi phí vận chuyển đơn hàng cho Nhà bán hàng
  • Mức ưu đãi cho mã khuyến mãi chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng mức phí áp dụng cho đơn hàng.
  • Đây là tính năng mới, chỉ áp dụng cho phiên bản Giao hàng nhanh 2018 và Shipchung.

 8. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 9. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển Giao hàng nhanh sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý:

 • Đối với các đơn hàng có khối lượng vận chuyển bằng 0, nhà vận chuyển Giaohangnhanh sẽ tự động cập nhật khối lượng là 10g.
 • Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".
  Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.