Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Haravan Widgets

Để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Nhà bán hàng có thể cần phải làm rất nhiều thứ: khuyến mãi, marketing, SEO,...

Có cách mà Nhà bán hàng thường bỏ quên, nhưng có tác dụng không hề nhỏ trong việc quảng bá, tăng tương tác với khách mua hàng, và từ đó tăng doanh thu bán hàng. Đó chính là nhúng mã vào một trang web bên thứ ba.

Tại Haravan, ứng dụng Haravan Widgets nhằm hỗ trợ cho nhu cầu này của Nhà bán hàng.

Tổng quan về ứng dụng Haravan Widgets

Haravan Widgets là ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, do nhóm Haravan Partners phát triển.

Haravan Widgets tạo ra một iFrame nhúng hoặc Javascript Lightbox cho phép khách mua hàng mua sản phẩm từ website Nhà bán hàng. Điều đó góp phần tạo nên các tương tác với khách hàng tốt và rộng rãi đến các trang thương mại điện tử khác.

Với Haravan Widgets, Nhà bán hàng có thể:
 • Chủ động nhúng mã hiển thị nút mua ngày, sản phẩm, nhóm sản phẩm, website đến một trang web của bên thứ ba.
 • Tăng cường hiển thị cho website của Nhà bán hàng.
 • Liên kết đến một trang sản phẩm, giỏ hàng, hoặc thanh toán của  Nhà bán hàng.
 • Tăng doanh số bán hàng thông qua các kênh khác.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Haravan Widgets.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Haravan Widgets".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Haravan Widgets.

Sau khi cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Haravan Widgets để thao tác với ứng dụng.


Tạo Nút Mua Ngay

Nút mua ngay là các chức năng cơ bản nhất của Haravan Widgets, cho phép Nhà bán hàng nhúng một nút đơn giản để gắn lên trang web của bên thứ ba.

Ví dụ về Nút mua ngay
 
Để thực hiện:
 1. Trên trang ứng dụng Widgets, chọn Nút mua ngay.

 2. Hệ thống điều hướng đến trang chọn sản phẩm. Nhà bán hàng nhấn vào nút chọn của sản phẩm.

 3. Sau khi chọn một sản phẩm, hệ thống chuyển đến trang Cài đặt Widget để cấu hình Nút Mua ngay.

 4. Trong trang cài đặt widget, Nhà bán hàng tùy chỉnh thiết lập:
  • Phiên bản sản phẩm 
  • Màu nút
  • Kích thước
  • Nội dung
  • Liên kết đến
  • Ref
 5. Sau khi hoàn tất cài đặt widget, Nhà bán hàng chọn vào nút Lấy mã nhúng hiển thị. Màn hình hiển thị đoạn mã nhúng. 

 6. Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng này và dán vào nơi cần hiển thị nút mua ngay của sản phẩm.

Nhúng sản phẩm

Nhúng sản phẩm là các chức năng thông dụng nhất của Haravan Widgets, cho phép Nhà bán hàng nhúng một hình ảnh của một sản phẩm cũng như cấu hình giao diện.

Ví dụ về Nhúng sản phẩm
Để thực hiện:
 1. Trên trang ứng dụng Widgets, chọn Nhúng sản phẩm.
 2. Hệ thống điều hướng đến trang chọn sản phẩm. Nhà bán hàng nhấn vào nút chọn của sản phẩm.

 3. Sau khi chọn một sản phẩm, hệ thống chuyển đến trang Cài đặt Widget để cấu hình.

 4. Tại đây, Nhà bán hàng cấu hình cài đặt widget.
  • Cài đặt cơ bản
   • Kích thước ảnh
   • Kiểu Widget
   • Màu nền nút bấm
   • Màu chữ nút bấm
  • Cài đặt thêm
   • Màu nền
   • Màu viền
   • Khoảng cách
   • Nội dung nút bấm
   • Liên kết tới
   • Hiện giá
   • Css
   • Mô tả thêm
   • Ref
  • Google Analytics
   • Code GA
   • Ảnh Sản Phẩm
   • Nút Mua Ngay
 5. Sau khi hoàn tất cài đặt widget, Nhà bán hàng chọn vào nút Lấy mã nhúng hiển thị. Màn hình hiển thị đoạn mã nhúng. 

 6. Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng này và dán vào nơi cần Nhà bán hàng muốn sản phẩm sẽ được hiển thị. 

Nhúng Website Cửa hàng

Nhúng một cửa hàng trên một trang web của bên thứ ba có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Javascript Lightbox, và là một cách tuyệt vời để cung cấp một giải pháp cho phép khách hàng dễ dàng mua sắm từ cửa hàng Haravan lên trên trang web của bên thứ ba.

Không giống như các Nút Mua ngay sản phẩm và chỉ cung cấp một sản phẩm duy nhất tại một thời điểm, các cửa hàng Lightbox cho phép Nhà bán hàng chọn một hoặc nhiều nhóm sản phẩm để cung cấp cho khách hàng trên trang web của bên thứ ba.

Để thực hiện:
 1. Trên trang ứng dụng Widgets, chọn Nhúng website cửa hàng.


 2. Hệ thống điều hướng đến trang chọn nhóm sản phẩm. Nhà bán hàng check chọn một hoặc nhiều nhóm sản phẩm. Nhấn chọn Tiếp tục.


 3. Hệ thống điều hướng đến trang Cài đặt cửa hàng.

 4. Nhà bán hàng chọn vào nút Lấy mã nhúng hiển thị. Màn hình hiển thị đoạn mã nhúng. 

 5. Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng này và tham khảo theo cách thực hiện sau:

Lưu ý: Để xem trước những gì widget cửa hàng trông như thế nào, hãy nhấp vào nút Xem thử.


Nhúng nhóm sản phẩm

Không giống như các Nút Mua ngay sản phẩm và chỉ cung cấp một sản phẩm duy nhất tại một thời điểm, nhúng nhóm sản phẩm cho phép Nhà bán hàng chọn một hoặc nhiều nhóm sản phẩm để cung cấp cho khách hàng trên trang web của bên thứ ba.

Để thực hiện:
 1. Trên trang ứng dụng Widgets, chọn Nhúng Nhóm sản phẩm.
 2. Hệ thống điều hướng đến trang chọn nhóm sản phẩm. Nhà bán hàng check chọn một hoặc nhiều nhóm sản phẩm. Nhấn chọn Tiếp tục.

 3. Hệ thống điều hướng đến trang Cài đặt nhóm sản phẩm.

 4. Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện các thiết lập:
  • Cài đặt cơ bản
   • Kích thước ảnh
   • Kiểu Widget
   • Màu chữ
   • Màu nền nút bấm
   • Chiều rộng iframe
   • Chiều cao iframe
  • Cài đặt thêm
   • Màu nền
   • Màu viền
   • Khoảng cách
   • Nội dung nút bấm
   • Liên kết đến
   • Hiện giá
   • Css
   • Ref
  • Chế độ hiển thị 
 5. Nhà bán hàng chọn vào nút Lấy mã nhúng hiển thị. Màn hình hiển thị đoạn mã nhúng. 

 6. Nhà bán hàng sao chép đoạn mã nhúng này và dán vào nơi cần Nhà bán hàng muốn (các) nhóm sản phẩm sẽ được hiển thị. 
Lưu ý chung:
Mã nhúng này được mã hóa theo các cài đặt widget mà Nhà bán hàng đã thiết lập.