Ứng dụng - Haravan Widget

Haravan Widgets cho phép bạn nhúng một sản phẩm, cửa hàng, hoặc mua tại một nút “Mua Ngay” trên trang web của bên thứ ba. Nó phù hợp cho:
     - Nhúng các sản phẩm của bạn ở khắp mọi nơi
     - Liên kết đến một trang sản phẩm, giỏ hàng, hoặc thanh toán của bạn
     - Tăng doanh số bán hàng thông qua các kênh khác

Haravan Widget hoạt động như thế nào?
Haravan Widgets tạo ra một iFrame nhúng hoặc Javascript Lightbox cho phép khách hàng của bạn mua sản phẩm từ cửa hàng của bạn. Hoặc thông qua một nút mua, một sản phẩm nhúng, hoặc một mini-shop nhúng. Nó cho phép bạn tạo nên các tương tác với khách hàng tốt và rộng rãi đến các trang thương mại điện tử khác. Ứng dụng này là một cách tuyệt vời để thêm sản phẩm của bạn đến một trang web nào đó.

Cài Haravan Widget
Để cài ứng dụng Haravan Widget cửa hang, bạn cài đặt ứng dụng từ App Store  và truy cập thông qua mục Ứng dụng trong trang quản lý cửa hàng. 
 

Tạo Nút Mua Ngay
Nút mua ngay là các chức năng cơ bản nhất của Haravan Widgets. Nó cho phép bạn nhúng một nút đơn giản để gắn lên trang web của bên thứ ba.
Ví dụ:
 

Để bắt đầu tạo ra một nút Mua ngay, chọn tùy chọn đó từ menu Widgets Creation.
Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn một sản phẩm để liên kết đến các nút Mua Bây giờ bạn muốn tạo.


Khi bạn chọn một sản phẩm, bạn sẽ được đưa đến các trang Cấu hình với một số tùy chọn cấu hình cơ bản để cấu hình nút Mua ngay của bạn.


Từ màn hình cấu hình, bạn có thể thiết lập các thuộc tính có sẵn, cũng như chữ hiển thị cho nút.

Khi bạn đã hoàn tất cấu hình nút Mua ngay của bạn, hãy nhấp vào "Lấy mã nhúng" để tạo mã bạn sẽ cần để dán vào các trang web khác.


Sao chép và dán đoạn mã này vào nguồn HTML của trang web mà bạn muốn nó hiển thị, và khách hàng của bạn ngay lập tức mua các sản phẩm được chọn từ cửa hàng Haravan của bạn.

Nhúng một trang sản phẩm
Nhúng sản phẩm là các chức năng thông dụng nhất của Haravan Widgets. Nó cho phép bạn nhúng một hình ảnh của một sản phẩm cũng như cấu hình giao diện.
Ví dụ về Nhúng Sản phẩm

Để tạo Nhúng Sản Phẩm bạn chọn trên menu Haravan Widget.

Khi bạn chọn một sản phẩm, bạn sẽ được đưa đến trang Cấu hình với một số tùy chọn cấu hình cơ bản. Tương tự như vậy với nút Mua ngay được mô tả ở trên, bạn có thể thay đổi giao diện cơ bản và cảm thấy các tiện ích của bạn, bao gồm kích thước của hình ảnh được sử dụng trong những widget, ảnh hưởng đến kích thước của widget tổng thể.

Nếu bạn bấm vào liên kết Cài đặt thêm, bạn sẽ được cung cấp thêm một số tùy chọn cấu hình, chẳng hạn như màu nền của các widget, màu viền, padding xung quanh các widget, cũng như các tên hiển thị của nút và đường dẫn liên kết.


Khi bạn đã hoàn tất cấu hình sản phẩm, click vào "Lấy mã nhúng hiển thị" để tạo mã bạn sẽ cần để dán vào các trang web khác  để liên kết các widget sản phẩm.

Sao chép và dán đoạn mã này vào nguồn HTML của trang web mà bạn muốn sản phẩm sẽ được hiển thị, và khách hàng của bạn sẽ có thể ngay lập tức mua các sản phẩm được chọn từ cửa hàng Haravan của bạn.

Nhúng Website Cửa hàng
Nhúng một cửa hàng trên một trang web của bên thứ ba có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Javascript Lightbox, và là một cách tuyệt vời để cung cấp một giải pháp cho phép khách hàng dễ dàng mua sắm từ cửa hàng Haravan của bạn trên trang web của bên thứ ba.
Không giống như các nút Mua ngay sản phẩm và chỉ cung cấp một sản phẩm duy nhất tại một thời điểm, các cửa hàng Lightbox cho phép bạn chọn một hoặc nhiều tập sản phẩm để cung cấp cho khách hàng của bạn trên trang web của bên thứ ba.

Để nhúng một cửa hàng, chọn tùy chọn đó từ menu Haravan Widgets.

Một khi bạn chọn một bộ sưu tập, bộ sưu tập để sử dụng trong lightbox của bạn, tiếp tục các bước tiếp theo để bắt đầu cấu hình lightbox của bạn.

Khi sử dụng nhiều nhóm sản phẩm, bạn có thể thiết lập được trật tự của nhóm sản phẩm trong các widget bằng cách kéo và thả các nhóm sản phẩm theo thứ tự bạn muốn có.

Để xem trước những gì widget cửa hàng của bạn sẽ trông như thế nào, hãy nhấp vào nút xem thử.
Như với các nút Mua ngay và Nhúng sản phẩm, click vào "Lấy mã nhúng hiển thị" để tạo mã nhúng lightbox cửa hàng của bạn vào trang web của bên thứ ba.

Sao chép và dán đoạn mã này vào nguồn HTML của trang web mà bạn muốn Nhúng cửa hàng để được hiển thị , và khách hàng của bạn có thể ngay lập tức mua từ các bộ sưu tập được chọn hiển thị từ cửa hàng Haravan.
TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.