Vận chuyển

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Ninjavan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Ninjavan

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển ninjavan.co . Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến ninjavan.co mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giaohangtietkiem.vn

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giaohangtietkiem.vn

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Giaohangtietkiem.vn. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Giaohangtietkiem.vn mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển HCMPost (VNPT)

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển HCMPost (VNPT)

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển HCMPost (VNPT). Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến HCMPost (VNPT) mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển....

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển FlexShip

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển FlexShip

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển FlexShip. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến FlexShip mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Proship.vn tại Haravan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Proship.vn tại Haravan

Hệ thống sẽ kết nối tự động với dịch vụ vận chuyển Proship. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Proship mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển ShipChung

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển ShipChung

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển ShipChung. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến ShipChung mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Viettel Post tại Haravan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Viettel Post tại Haravan

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Viettel Post. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Viettel Post mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ...

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển giaohangnhanh.vn tại Haravan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển giaohangnhanh.vn tại Haravan

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Giaohangnhanh. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Giaohangnhanh mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ...

Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Thiết lập quản lý địa chỉ kho

Bạn có thể nhập địa chỉ kho hàng độc lập khác với địa chỉ cửa hàng. Nó có thể dùng để tính phí vận chuyển nếu có kết nối với nhà vận chuyểnTại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến phần Cấu hình > địa chỉNhấn chọn Thêm chi nhánh mớiNhạp...