• Trang chủ
  • ->
  • Thêm hình ảnh vào trang nội dung

Thêm hình ảnh vào trang nội dung

Để giúp trang nội dung thêm sống động, nên thêm vào trang nội dung những hình ảnh và video clip minh họa. Với Haravan, rất dễ dàng để làm điều đó.
Để thêm hình ảnh vào trang nội dung: bạn vào trang quản trị, đi đến trang nội dung và thêm trang.


Chọn tải file ảnh và chèn hình ảnh. 
Trường hợp chưa có ảnh thì chọn tải file để tải hình lên.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.