Trang nội dung

Thêm bản đồ Google maps vào trang nội dung

Thêm bản đồ Google maps vào trang nội dung

1. Truy cập vào Google Maps https://www.google.com/mapsThực hiện các bước sau như hình 2. Nhúng bản đồ vào trang nội dungĐăng nhập vào trang quản lý website cửa hàng, đi đến Trang nội dung.Chọn trang muốn thêm bản đồ Google để chỉnh sửa trang.Trong trang chỉnh sửa nôi dung, trên thanh công...

Thêm hình ảnh vào trang nội dung

Thêm hình ảnh vào trang nội dung

Để giúp trang nội dung thêm sống động, nên thêm vào trang nội dung những hình ảnh và video clip minh họa. Với Haravan, rất dễ dàng để làm điều đó.Để thêm hình ảnh vào trang nội dung: bạn vào trang quản trị, đi đến trang nội dung và thêm...