Tính năng mới

Thông báo những tính năng mới, những ứng dụng hay những cập nhật trong toàn bộ hệ thống Haravan trong thời gian 30 ngày.

Sau thời gian 30 ngày các bài viết sẽ được cập nhật vào phần tài liệu hướng dẫn để chủ shop có thể tra cứu lại một cách dễ dàng.

Trong phần tính năng mới, chủ shop có thể tìm kiếm bài viết theo từng ngày ra măt tính năng với bộ lọc theo thời gian tương ứng.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.