Tính năng Fanpage Analytics

Tính năng mới Fanpage analytics hỗ trợ chủ shop quản lý theo dõi được tình hình kinh doanh của mình trên Harapage.

Fanpage analytics có 2 phần chính:

- Menu tổng quan 

- Báo cáo Social

1. Menu tổng quan

Để vào được menu tổng quan chủ shop vào Admin -> Harapage - phần tổng quan sẽ nằm trên menu Harapage.

Tại đây chủ shop sẽ theo dõi được tình hình hoạt động của Harapage.

- Thời gian chờ trung bình: thời gian mà khách hàng comment hoặc inbox chờ phản hồi

- Thời gian chờ lâu nhất: thời gian mà khách hàng comment hoặc inbox chờ phản hồi, ở đây bạn có thể click vào để xem đó là cuộc hội thoại nào.

- Tổng hội thoại: Cho chủ shop kiểm soát được tổng cuộc hội thoại cũng như biết chính xác, ngày hay thời điểm nào khách thường comment , inbox cho shop để phát triển chiến dịch kinh doanh phù hợp.

Cũng như có một số thông tin quản trị khác như:

- Top ca có nhiều hội thoại nhớ

- Top nhân viên có thời gian phản hồi lâu

- Top nhân viên có số hội thoại  cao

2. Báo cáo  Social

Phần này sẽ nằm tại mục Báo cáo chung của hệ thống. Admin -> Báo cáo -> kéo xuống mục Social

Tại đây chủ shop sẽ được báo cáo chi tiết về comment/inbox hay báo cáo về nhân viên bán hàng.