In hoá đơn hàng loạt

Với mỗi đơn hàng phát sinh, bạn có thể in đơn hàng để gửi đến khách hàng của bạn hoặc để lưu trữ và quản lý theo mục đích của mình. 

Tính năng in hoá đơn hàng loạt hỗ trợ chủ shop in một lúc tất cả các hoá đơn cần xử lý mà không mấy thời gian in từng hoá đơn một lúc.

Để in đơn hàng, bạn cần truy cập vào trang quản trị, vào mục đơn hàng -> Tick chọn tất cả đơn hàng muốn in -> chọn thao tác " In đơn hàng đã chọn "

Sau khi chọn in đơn hàng sẽ xuất hiện bản cấu hình in. Ở đây bạn sẽ lựa chọn khổ giấy, máy in cũng như canh chỉnh lại một số trường khi in.


Lưu ý: form in đơn hàng như bạn thấy ở hình minh họa là form in đơn hàng mặc định từ hệ thống Haravan. Bạn có thể sửa form này theo nhu cầu của bạn bằng cách truy cập mục cấu hình > thông báo > nội dung in đơn hàng; sau đó, click vào nút "In đơn hàng " để sửa form.

Nếu bạn không nắm rõ về cấu trúc và cách sửa form, Haravan có thể hỗ trợ chỉnh sửa form in đơn hàng này giúp bạn.