Thanh toán

Hướng dẫn kết nối VTCPay

Hướng dẫn kết nối VTCPay

Để kết nối VTCPay, Anh/Chị cần đăng ký dịch vụ với VTCPay để lấy thông tin Merchant Id (Mã website), Secure Password (Mật khẩu giao tiếp), Receiver (Email tài khoản), Verify Code (Mã xác minh tên miền).Anh/Chị vào trang admin website --> chọn mục "Cấu hình" --> Thanh toán.Nhập các thông...

Hướng dẫn thêm phương thức Thanh toán online qua cổng Paypal

Hướng dẫn thêm phương thức Thanh toán online qua cổng Paypal

Tùy vào mô hình kinh doanh, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho website để người mua dễ dàng mua hàng như: thanh toán khi giao hàng, thanh toán online, thanh toán bằng thẻ quốc tế ... . Bạn cũng có thể thêm phương thức...

Hướng dẫn thêm phương thức Thanh toán online qua cổng VNPayment

Hướng dẫn thêm phương thức Thanh toán online qua cổng VNPayment

Tùy vào mô hình kinh doanh, bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho website để người mua dễ dàng mua hàng như: thanh toán khi giao hàng, thanh toán online, thanh toán bằng thẻ quốc tế ... . Bạn cũng có thể thêm phương thức...

Hướng dẫn thêm phương thức thanh toán Ngân Lượng

Hướng dẫn thêm phương thức thanh toán Ngân Lượng

Để thêm phương thức thanh toán Ngân lượng cho website, bạn cần thực hiện theo 3 bước sau:1. Đăng ký tài khoản Ngân lượng2. Chứng thực tài khoản Ngân lượng 3. Kích hoạt phương thức thanh toán Ngân lượng cho website1. Đăng ký tài khoản Ngân lượngĐể đăng ký tài khoản Ngân...

Thu thập email để gửi email marketing

Thu thập email để gửi email marketing

Haravan hỗ trợ xuất danh sách khách hàng từ trang quản trị ra định dạng file excel .xls hoặc file .csv để lấy dữ liệu email cho việc gửi email marketing.Để xuất file khách hàng: +Vào trang quản trị website --> chọn mục "Khách hàng".+Chọn nút "Xuất Dữ liệu"Chọn định dạng file...

Thanh toán trên website bằng thẻ quốc tế qua cổng Smartlink

Thanh toán trên website bằng thẻ quốc tế qua cổng Smartlink

Bước 1: Khi mua hàng trên website sử dụng Haravan, bạn nhấn Thanh toán trong Giỏ hàng. Bước 2: Tại trang Thanh toán, ở cột chọn Hình thức thanh toán của đơn hàng, bạn chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ quốc tế Nếu chọn hình thức Thanh toán...

Thanh toán trên website bằng thẻ nội địa qua cổng Smartlink

Thanh toán trên website bằng thẻ nội địa qua cổng Smartlink

Bước 1: Khi mua hàng trên website sử dụng Haravan, bạn nhấn Thanh toán trong Giỏ hàng. Bước 2: Tại trang Thanh toán, ở cột chọn Hình thức thanh toán của đơn hàng, bạn chọn hình thức Thanh toán online qua thẻ nội địa (ATM) Nếu chọn hình thức Thanh toán...