• Trang chủ
  • ->
  • Xuất, sao chép và xóa giao diện

Xuất, sao chép và xóa giao diện

Haravan cung cấp các tùy chọn để Nhà bán hàng thiết lập và tùy chỉnh website dễ dàng nhất. Trong phần này, Haravan sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng cách để:


Xuất theme

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng:

  • Chỉnh sửa làm giao diện khác.
  • Lưu trữ sử dụng cho một website khác.

Để xuất theme:

1. Tại trang quản trị -> Website -> Giao diện.

2. Chọn Theme muốn xuất và nhấn Xuất.

3. Nhà bán hàng sẽ nhận được giao diện đã được đóng thành file .zip và gửi qua email tài khoản (xem thay đổi email tài khoản tại trang Cấu hình chung).


Sao chép theme

Nhà bán hàng có thể sao chép theme để sử dụng cho mục đích khác. Ví dụ: chỉnh sửa nhưng vẫn muốn lưu trữ bản gốc. Để sao chép theme:

1. Tại trang quản trị -> Website -> Giao diện.

2. Chọn Theme muốn sao chép và nhấp Sao chép:


Xóa theme

Để xóa theme, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị -> Website -> Giao diện.

2. Chọn Theme muốn xóa và nhấn vào kí hiệu thùng rác ở góc để xóa:

Lưu ý: Nhà bán hàng không thể xóa Theme chính đang sử dụng, nếu muốn xóa, hãy thay thế Theme chính thành Theme khác và tiến hành xóa.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.