Xuất dữ liệu tồn kho

Trong trang quản trị Nhà bán hàng nhấp vào Tồn kho -> Chi tiết tồn khoNhìn tổng quan từ trên xuống sẽ thấy các thành phần sau:

1. Nút chuyển trangXuất file:

 

Nút chuyển trang: giúp Nhà bán hàng có thể chuyển trang nhanh để theo dõi các dữ liệu tồn kho trong trường hợp hàng hóa nhiều, dữ liệu tồn kho phân thành nhiều trang.

- Nút Xuất file: giúp xuất file excel hoặc csv các dữ liệu về tồn kho để dễ theo dõi trường hợp Nhà bán hàng đã quen theo dõi trên excel. Khi ấn nút Xuất file sẽ hiện ra 1 popup thông tin để Nhà bán hàng có thể chọn xuất toàn bộ dữ liệu hoặc xuất 1 phần dữ liệu đang lọc; Chọn kiểu file xuất là csv hay excel:

- Khi chọn thông tin phù hợp xong, ấn Xuất thì hệ thống sẽ gửi 1 email về email của tài khoản đang đăng nhập. Nhà bán hàng vào email để tải file là được:

- Sau khi Tải file về, Nhà bán hàng mở ra file ra sẽ thấy các cột Kho, Sản Phẩm, Biến thể, SKU, Barcode, Tồn, Đặt, Mua, Giá vốn, Tổng giá vốn, Giá bán, Tổng giá bán, Tổng lợi nhuận để Nhà bán hàng theo dõi dễ dàng:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.