Xuất danh sách đơn hàng

Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất danh sách đơn hàng chỉ bằng một số thao tác đơn giản.


Xuất đơn hàng theo bộ lọc hiện tại

Để xuất đơn hàng theo bộ loc, Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

 1. Tại Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhà bán hàng sử dụng bộ lọc để lọc ra các đơn hàng cần xuất.

 3. Nhấp chọn Xuất dữ liệu.

 4. Trong cửa sổ Xuất đơn hàng hiện ra, chọn Theo bộ lọc hiện tại.


 5. Chọn định dạng file. Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng 2 định dạng CSV và Excel.

 6. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng. Hệ thống sẽ gửi file kết xuất qua email mà Nhà bán hàng đăng ký.

Lưu ý: Nhà bán hàng cũng có thể làm tương tự cho các trường hợp xuất đơn hàng theo:

 • Trang hiện tại (Nhà bán hàng chú ý số lượng hiển thị trên một trang).
 • Tất cả đơn hàng (trường hợp này Nhà bán hàng không cần lọc qua điều khiển lọc).
 • Đơn hàng được chọn.

Xuất đơn hàng theo tháng hoặc quý

Để xuất đơn hàng theo tháng hoặc quý, Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

 1. Tại Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.
 2. Nhấp chọn Xuất dữ liệu.

 3. Trong cửa sổ Xuất đơn hàng hiện ra, chọn Theo tháng hoặc quý.

 4. Nhà bán hàng chỉnh sửa thời gian cần xuất theo tháng hoặc theo quý.

   
 5. Chọn định dạng file. Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng 2 định dạng CSV và Excel.

 6. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng. Hệ thống sẽ gửi file kết xuất qua email mà Nhà bán hàng đăng ký.
TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.