Bạn cần tìm gì ?

Xuất báo cáo

Khi Nhà bán hàng cần lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu phát sinh trong quá trình kinh doanh, Nhà bán hàng có thể sử dụng chức năng Xuất báo cáo.

Để xuất báo cáo:

  1. Trong trang báo cáo, chọn loại báo cáo (Báo cáo bán hàng, Báo cáo tài chính, Báo cáo Social) phù hợp.

  2. Nhấp chọn vào biểu tượng ... và nhấn Xuất file.


  3. Nhấn chọn Đồng ý trong cửa sổ Xuất file báo cáo.


  4. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, Nhà bán hàng có thể mở file báo cáo để xem. 

Lưu ý: Báo cáo chỉ xuất được dưới dạng CSV.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.