Xuất báo cáo

Khi Nhà bán hàng cần lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu phát sinh trong quá trình kinh doanh, Nhà bán hàng có thể sử dụng chức năng Xuất báo cáo.

Để xuất báo cáo:

1. Mở báo cáo cần xuất

2. Click nút "..." và tiếp theo là "Xuất file"

3. Tiếp tục click "Đồng ý" ở popup xuất hiện và nhận file đã xuất

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, Nhà bán hàng có thể mở báo cáo bằng Excel. Dưới đây là ví dụ minh họa về một báo cáo mà Nhà bán hàng mở ra sau khi xuất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.