Bạn cần tìm gì ?

Xử lý vận đơn

Xử lý vận đơn là một quá trình quan trọng giúp Nhà bán hàng có thể cập nhật, theo dõi tình trạng các đơn hàng của mình để có các bước xử lý tiếp theo.

Các mục liên quan:Theo dõi vận đơn

Để theo dõi vận đơn:

1. Tại Trang quản trị, vào Vận chuyển > Vận chuyển

2. Thông tin tất cả các vận đơn đang có của Nhà bán hàng sẽ được liệt kê tại đây

 • Mã vận chuyển: ID của vận đơn tại Trang quản trị Haravan để Nhà bán hàng quản lý
 • Mã đơn hang: ID của đơn hàng
 • Khách hàng: tên của Khách mua hàng
 • Nhà vận chuyển: nhà vận chuyển đang xử lý vận đơn
 • Ngày tạo: thời gian vận đơn được tạo ra
 • Trạng thái: trạng thái giao hàng của vận đơn
 • COD: trạng thái thu tiền COD của vận đơn
 • Tiền COD: số tiền COD phải thu

Tìm vận đơn

Thanh tìm kiếm trong trang Vận chuyển cho phép tìm kiếm vận đơn cụ thể. Nhà bán hàng có thể tìm kiếm theo thông tin trạng thái giao hàng, trạng thái COD, tag, thời gian tạo phiếu, nhà vận chuyển và tình trạng lưu trữ của vận đơn.

Nhập từ tìm kiếm vào hộp được đánh dấu bằng kính lúp và danh sách vận đơn phù hợp với cụm từ đó sẽ hiện ra.


Lọc vận đơn

Mặc dù tìm kiếm hữu ích khi tìm một vận đơn, nhưng việc lọc cho phép Nhà bán hàng xem tất cả vận đơn phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện. Từ trang quản trị, có thể lọc vận đơn theo:

 • Trạng thái phiếu giao hàng
 • Trạng thái COD
 • Được tag với
 • Thời gian tạo phiếu
 • Nhà vận chuyển
 • Tình trạng lưu trữ

Để lọc danh sách vận đơn:

1. Từ Trang quản trị -> ấn chọn Vận chuyển > Vận chuyển.

2. Chọn Điều kiện lọc.

3. Ở cửa sổ sổ xuống, chọn bộ lọc và điều kiện mong muốn, cũng như giá trị.

4. Nhấp chọn Thêm điều kiện lọc.

Nhà bán hàng có thể lặp lại các bước này để thêm nhiều bộ lọc.

Danh sách vận đơn cho thấy những đơn phù hợp với bộ lọc. Có thể nhấp <> để di chuyển giữa các trang nếu có nhiều trang kết quả.

Nhãn màu xanh bên dưới ô tìm kiếm tóm tắt tất cả các bộ lọc mà đã đặt trên danh sách khách hàng. Nhấp vào x để xóa bộ lọc đó:


Tạo nhóm vận đơn

Sau khi tìm kiếm hoặc dùng bộ lọc, Nhà bán hàng có thể lưu danh sách kết quả trong Trang quản trị để tạo nhóm vận đơn mới. Các tìm kiếm đã lưu sẽ hiển thị ở trang Vận chuyển dưới dạng các tab.

Để tạo nhóm vận đơn:

1. Thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc mong muốn.

2. Ấn vào Lưu bộ lọc sau khi đã tìm thấy danh sách vận đơn mong muốn.

3. Trong cửa sổ Lưu bộ lọc, nhập tên cho nhóm vận đơn. Nhà bán hàng có thể chọn để lưu tìm kiếm như là một nhóm mới, hoặc ghi đè lên một nhóm hiện có.

4. Ấn Lưu để lưu tìm kiếm và tạo nhóm vận đơn:

Lưu ý: Các nhóm vận đơn cập nhật tự động, do đó, khách hàng sẽ được thêm và xóa khỏi các nhóm tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm hoặc bộ lọc được sử dụng để tạo nhóm vận đơn.


Xử lý một vận đơn

Lưu ý: nếu đơn hàng được chuyển nhà vận chuyển thông qua Haravan, trạng thái các vận đơn là tự động. Nhà bán hàng chỉ theo dõi và đối chiếu tình trạng vận đơn ở Trang quản trị của nhà vận chuyển. Việc cần thực hiện duy nhất ở Trang quản trị là thao tác đối soát để tránh thất thoát vận đơn.

Nếu Nhà bán hàng có đội ngũ vận chuyển riêng hoặc dùng một đơn vị vận chuyển chưa kết nối thông qua Haravan, Nhà bán hàng có thể tự cập nhật các trạng thái vận đơn bằng tay để dễ theo dõi.

Để xử lý một vận đơn:

 1. Tại Trang quản trị -> Vận chuyển -> Vận chuyển.
 2. Ấn vào tên vận đơn muốn quản lý.
 3. Tại màn hình chi tiết vận đơn, Nhà bán hàng có thể cập nhật các trạng thái.

  • Cập nhật trạng thái vận chuyển: gồm các trạng thái:
   • Đang đi lấy
   • Đang giao hàng
   • Chờ chuyển hoàn
   • Chuyển hoàn
   • Không gặp khách
   • Hủy giao hàng

  • Cập nhật trạng thái thu hộ (COD):

   • Đã nhận tiền
   • Đã đối soát

  • Cập nhật phí vận chuyển: ghi nhận lại tiền phí vận chuyển.


  • Cập nhật mã vận đơn: ghi nhận lại mã vận chuyển của nhà giao hàng.


Xử lý hàng loạt vận đơn

Từ Trang quản trị của mình, Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng cập nhật trạng thái cho nhiều vận đơn đã chọn cùng lúc.

Để cập nhật hàng loạt vận đơn:

 1. Từ Trang quản trị -> Vận chuyển > Vận chuyển.
 2. Chọn các vận đơn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Chọn hành động:

 4. Nhấp vào hành động muốn chọn.
 5. Tùy thuộc vào những gì đã chọn, có thể cần phải xác nhận sự lựa chọn.