Xử lý đơn hàng

Mục này hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán thông qua các tùy chỉnh.

Bao gồm 4 mục: 

  • Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng
  • Sau khi đơn hàng được thanh toán
  • Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán
  • Nội dung thông báo thêm

Thông qua việc tùy chỉnh, Nhà bán hàng có thể quản lý website một các tự động hơn và phù hợp với nhu cầu hơn.

Các mục liên quan


Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng

Khi Khách mua hàng đến trang thanh toán, đã điền thông tin nhưng không ấn Thanh toán, các đơn hàng này sẽ được lưu vào phần đơn hàng Chưa hoàn tất. Nhà bán hàng có thể gửi email nhắc nhở Khách mua hàng thanh toán các đơn hàng này.

Để thiết lập cho hệ thống tự động gửi email thông báo cho Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình > Thanh toán.

2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng.

3. Chọn tùy chọn thời gian để hệ thống gửi email thông báo cho Khách mua hàng.

4. Ấn Lưu.


Sau khi đơn hàng được thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái vận chuyển của đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được tự chuyển nhà vận chuyển Khác giao hoặc không.


Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được Lưu hay không sau khi ấn Xác nhận thanh toán.


Nội dung thông báo thêm

Mục này giúp Nhà bán hàng gắn các code tracking ở trang Thanh toán thành công.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.