Bạn cần tìm gì ?

Xử lý đơn hàng

Mục này hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thay đổi quy trình bán hàng và thanh toán thông qua các tùy chỉnh.

Bao gồm 4 mục: 

 • Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng
 • Sau khi đơn hàng được thanh toán
 • Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán
 • Nội dung thông báo thêm

Thông qua việc tùy chỉnh, Nhà bán hàng có thể quản lý website một các tự động hơn và phù hợp với nhu cầu hơn.

Các mục liên quan


Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng

Khi Khách mua hàng đến trang thanh toán, đã điền thông tin nhưng không ấn Thanh toán, các đơn hàng này sẽ được lưu vào phần đơn hàng Chưa hoàn tất. Nhà bán hàng có thể gửi email nhắc nhở Khách mua hàng thanh toán các đơn hàng này.

Để thiết lập cho hệ thống tự động gửi email thông báo cho Khách mua hàng:

1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình > Thanh toán.

2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng.

3. Chọn tùy chọn thời gian để hệ thống gửi email thông báo cho Khách mua hàng.

4. Ấn Lưu.


Sau khi đơn hàng được thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái vận chuyển của đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được tự chuyển nhà vận chuyển Khác giao hoặc không.


Sau khi đơn hàng được giao và thanh toán

Tùy chọn này giúp Nhà bán hàng thiết lập trạng thái đơn hàng của mình sau khi ấn Xác nhận thanh toán trong đơn hàng. Đơn hàng sẽ được Lưu hay không sau khi ấn Xác nhận thanh toán.


Nội dung thông báo thêm

Đây là  trang mà khách mua hàng nhìn thấy sau khi đặt hàng thành công (trang Thanh toán thành công, hay còn gọi là trang Cảm ơn). Hầu hết, phần cảm ơn này sẽ xuất hiện tại bước thứ 3 hoặc bước cuối cùng trong quá trình đặt hàng.

Để tùy chỉnh nội dung phần này, Nhà bán hàng có thể thêm nội dung chi tiết hoặc gắn các code scripts.
 • Nội dung dạng HTML 
  Nhà bán hàng cũng có thể bổ sung 1 số đoạn mã HTML5, ví dụ như script, style, iframe hoặc các thành phần khác.
 • Mã Liquid 
  Nhà bán hàng có thể bổ sung các đoạn mã Liquid liên quan tới đơn hàng hoặc cửa hàng
 • Các đoạn mã theo dõi ROI/conversion tracking
 • Các đoạn mã theo dõi Referral tracking