• Trang chủ
  • ->
  • Xóa tài khoản nhân viên quản trị

Xóa tài khoản nhân viên quản trị

Để phù hợp với hoạt động của website cũng như công ty/cửa hàng, chủ tài khoản có thể xóa tài khoản quản trị viên. Để làm việc này, chủ tài khoản cần đăng nhập vào trang quản trị bằng quyền chủ tài khoản và làm theo các bước sau:

1. Truy cập mục cấu hình > tài khoản, scroll đến mục "Nhân viên quản trị", để xóa tài khoản, bạn click nút X ở cuối dòng

2. Sau khi click nút, một popup hiển thị sẽ xác nhận hoạt động, chủ tài khoản cần click "Xóa" hoặc "Hủy" để hoàn tất.