• Trang chủ
  • ->
  • Xoá 1 hoặc nhiều trang nội dung

Xoá 1 hoặc nhiều trang nội dung

Bạn có thể chọn xóa một bài viết theo từng bài hoặc cùng 1 lúc nhiều bài viết theo tùy ý của mình.

1. Xóa 1 bài viết

- Từ trang admin website click vào mục website.

- Sau đó click vào mục trang nội dung cần thực hiện ẩn hoặc hiện trang nội dung 

- Click vào trang nội dung muốn xóa, kéo xuống cuối trang click vào xóa bài viết

- Sau khi click xóa bài viết thì hiển thị popup click vào đồng ý.

2. Xóa 1 lúc nhiều trang nội dung

Vào mục website chọn trang nội dung muốn xóa

+ Click chọn tất cả các bài viết muốn xóa: check vào ô ngang với mục tiêu đề.

-  Sau khi check chọn các bài viết và chọn hành động:  Xóa trang

Sau đó click vào đồng ý.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.