• Trang chủ
  • ->
  • Xoá 1 hoặc nhiều trang bài viết

Xoá 1 hoặc nhiều trang bài viết

Bạn có thể chọn xóa một bài viết theo từng bài hoặc cùng 1 lúc nhiều bài viết theo tùy ý của mình.

1. Xóa 1 bài viết

- Từ trang admin website click vào mục website.

- Sau đó click vào mục blog hoặc trang nội dung cần thực hiện ẩn hoặc hiện bài viết.

- Click vào chi tiết bài viết muốn xóa, kéo xuống cuối trang click vào xóa bài viết 

- Sau khi click xóa bài viết thì hiển thị popup click vào đồng ý.

2. Xóa 1 lúc nhiều bài viết

Vào mục website chọn blog hay trang nội dung muốn xóa

+ Click chọn tất cả các bài viết muốn xóa: check vào ô ngang với mục tiêu đề.

Chọn nhiều bài để xóa 1 lúc:click vô ô từng mỗi tiêu đề:

-  Sau khi check chọn các bài viết và chọn hành động:  Xóa bài viết

Sau đó click vào đồng ý.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.