• Trang chủ
  • ->
  • Xem và Truy cập Giao diện Haravan

Xem và Truy cập Giao diện Haravan

Theme có thể kiểm soát cách bố trí và xuất hiện các sản phẩm, nội dung trên website. Nhà bán hàng có thể quản lý themes từ trang Giao diện trong trang quản trị Haravan.

Từ trang quản lý Giao diện, Nhà bán hàng có thể:

  • Xem các giao diện đã cài đặt.
  • Truy cập kho giao diện của Haravan.
  • Thêm giao diện mới.
  • Xuất, sao chép và xóa giao diện.
  • Tùy chỉnh giao diện.
  • Dịch giao diện.

Các mục liên quan:


Xem các giao diện đã cài đặt

Để xem tất cả các giao diện đã cài đặt:

Tại trang quản trị -> Website -> Giao diện.

Bên dưới các giao diện đã xuất bản, Nhà bán hàng sẽ tìm thấy bất kỳ chủ đề đã cài đặt nào khác chưa được xuất bản.

Giao diện hiện tại ở đầu trang là giao diện đã xuất bản. Điều này có nghĩa là giao diện đó đang được sử dụng để hiển thị các nội dung trên website.

Nếu Nhà bán hàng có cài đặt các giao diện khác, chúng sẽ được liệt kê dưới đây. Các giao diện này là giao diện chưa được xuất bản.


Truy cập kho giao diện Haravan

Để truy cập kho giao diện của Haravan, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị -> Website -> Giao diện.

2. Nhấp vào Tải giao diện ở góc trên bên phải màn hình.

Có rất nhiều giao diện để lựa chọn. Nhà bán hàng có thể tìm kiếm theo tính năng và theo ngành cụ thể, giao diện miễn phí và có phí. Nhấp vào một giao diện để tìm hiểu thêm về nó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.