Xem lịch sử thanh toán

Khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của Haravan, lịch sử các giao dịch gói dịch vụ của bạn với Haravan sẽ được lưu trên trang quản trị website. Để theo dõi lịch sử này, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Truy cập vào trang quản trị > cấu hình > tài khoản, sau đó scoll chuột xuống mục "Hóa đơn"

2. Để theo dõi chi tiết mỗi giao dịch, bạn click vào mỗi mã hóa đơn, từ đó, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của giao dịch mà bạn đã thanh toán với Haravan.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.