Xác thực tên miền

Trong trường hợp khi thêm tên miền, nếu vô tình có website trên Haravan đã dùng tên miền của bạn do nhập sai hoặc nhầm lẫn, bạn cần phải xác thực tên miền đó là của bạn để sử dụng tên miền đó. Để xác thực tên miền, bạn cần thao tác:
Bước 1: Bạn truy cập vào Cấu hình, phần Tên miền, nhấp Thêm tên miền.
Bước 2: Nếu bạn thêm tên miền và báo lỗi cần xác thực do tên miền này đã được chủ website khác thêm vào. Để có thể sử dụng được tên miền, bạn cần xác thực chủ tên miền này bằng cách truy cập vào trang quản lý tên miền và thêm vào các thông số.

  Để thêm thông số trên, trường hợp bạn đang sử dụng nhà cung cấp tên miền matbao, bạn có thể thêm như sau: tenmien13   Để thêm thông số trên, trường hợp bạn đang sử dụng nhà cung cấp tên miền PA Vietnam, bạn có thể thêm như sau: tenmien14   Để thêm thông số trên, trường hợp bạn đang sử dụng nhà cung cấp tên miền GoDaddy, bạn có thể thêm như sau: tenmien15 tenmien16