Xác thực đơn hàng

Khi có đơn hàng phát sinh, bạn cần xác thực rằng đơn hàng này có phải là đơn hàng thực hay không. Việc xác thực đơn hàng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành cho công việc kinh doanh của bạn.

Để xác thực đơn hàng, bạn cần truy cập vào chi tiết đơn hàng. Tại đây, bạn click nút "Xác thực" để xác thực đơn hàng.

Sau khi đơn hàng được xác thực, tại danh sách đơn hàng, bên cạnh mã đơn hàng sẽ xuất hiện một dấu tick V màu xanh lá cây và khi bạn đưa chuột vào, thông báo "Đã xác thực" sẽ xuất hiện.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.