Ứng dụng Yups

Cách cài đặt Yusp cho Haravan shop

 • Bn truy cp vào AppStore ca Haravan, tìm ng dụng Yusp và cài đặt. Khi cài đặt Yusp, bn sẽ được dẫn đến một trang để xác nhn quyn truy xut dữ liu trên shop ca bn.


Click vào nút Cài đặt ứng dụng Yusp, bn sẽ được to tự động mt tài khoản trên Yusp, như hình 

Khi quá trình này kết thúc, bn sẽ được thông báo ngay trên trang web và mt email bao gm mt khẩu đăng nhập Yusp sẽ được tự động gi vào địa chỉ mail mà bạn đã đăng kí khi to Haravan shop (bn có thể thay đổi mt khu tài khon Yups bt cứ lúc nào bn mun), ... 

...và dẫn đến mt trang:


Nếu nó không giống như hình thì bạn click vào trình “Setting” ở bên trái trang và chọn “Haravan guide”. Nếu trình duyt ca bn không cho pup-up thì bn sẽ nhận được thông báo như sau 


Bạn hãy làm theo hướng dẫn để cho phép pop-up và nhấn vào nút “Continue”. 

Ở bước kế tiếp ( sau khi nhn nút START INTEGRATION), bn nhp hành vi, sn phm và thông tin khách hàng từ shop ca bạn vào cơ sở dữ liu ca Yusp.
Ở đây, bn thiết lp khung thi gian cho vic nhp liệu định kì (bằng cách điền vào ô “Start time” và “Repeat every”) Sau khi bạn hoàn thành việc cài đặt, Yusp sẽ bắt đầu thu thập các sự kiện (chẳng hạn ADD_TO_CART, VIEW, BROWSE, BUY), nhập người dùng (khách hàng), cũng như các sản phẩm vào cơ sở dữ liệu của Yusp


Nhn nút Next Step và hoàn thành quá trình tích hp. 


Nhn nút Next Step và bn sẽ được dẫn đến một trình cài đặt khác, từng bước hướng dn bn cách to các ô gi ý (recommendation box) ca Yusp đầu tiên. 

Định nghĩa trang sản phẩm 

Bước đầu tiên gi là Định nghĩa trang sản phẩm. Lúc này, bn sẽ được yêu cầu dán đường link ca mt trong nhng trang sn phm (product page) ca bạn vào ô như hình. 

Vic này giúp Yusp nhn dng tt cả nhng trang sn phm ca bn và tự động thu thp thông tin cn thiết ca sn phẩm vào cơ sở dữ liu dùng cho vic gi ý ca Yusp. 

Nếu bạn không hiểu trang sản phẩm là gì, bạn có thể mở trang chủ shop của bạn, nhấn vào trình “Sản phẩm”, chọn bất kì sản phẩm nào hiện trên trang này. Đường link của trang này chính là cái bạn cần.


Tạo bản thiết kế ô gợi ý 

Đến đây, bạn phi to bn thiết kế ô gơi ý, là nơi bn mun các sn phm gợi ý được hin thị trên trang sn phm ca bn. Bn có thể chn bố cc theo hàng ngang hay hàng dc. Tuy nhiên, theo kinh nghim ca chúng tôi, thì bố cc theo hàng ngang tốt hơn cho việc hin thị các sn phm gi ý. Nên nhớ tên ca bn thiết kế sẽ là tiêu đề cho ô sn phm gi ý sau này


Chọn phép suy luận cho các gợi ý (recommendation logic) 

Mt sự gi ý là mt tp các quy tc, da trên các gi ý mà bn mun hin th. Ví d, phép suy lun phổ biến (popular logic) sẽ gi ý nhng sn phẩm đượxem homua nhiu nh

Bn có thể chn phép suy lun gi ý từ drop-down menu, rồi điềtên vào ô nhp phía
trên. 
Tên bn nhp vào ở đây không được hin thị trên trang. Nó chỉ là tên ca khi suy lun gi ý mà thôi


Lưu ý rằng mt vài phép suy lun gi ý chỉ cho kết quả khi có đủ một lượng dữ liệu tương tác cn thiết (chng hạn “được xem cùng”).
Bng mô tả ngn gn mt vài phép suy lun gợi ý cơ bản:

 • Phổ biến (Popular) – nhng sn phẩm được xem hoc mua nhiu nh

 • Được xem cùng (Also viewed) – những sản phẩm hay được xem cùng với sản phẩm đang xem 

 • Được mua cùng (Also bought) những sản phẩm hay được mua cùng với sản phẩm đang xem 

 • Gợi ý dành cho bạn (Recommended for you) – những sản phẩm liên quan, dựa trên lịch sử người dùng 

 • Có thuộc tính giống với (More like this based on product attributes) – những sản phẩm có thuộc tính (tiêu đề, mô tả, giá...) giống sản phẩm đang xem. 

 • Optimized More like this – Trừ phi bạn đang có ý định đặc biệthãy bắt đầu bằng phép suy luận nàyPhép suy luận này cố gắng gợi ý những sản phẩm dựa trên các phép suy luận được xem cùng và được mua cùng, nhưng nếu không đủ dữ liệu hành vi người dùng cho sản phẩm này, nó sẽ sử dụng phép suy luận có thuộc tính giống vớiDần dần, khi hệ thống thu thập ngày càng nhiều dữ liệu hành vi trên nhiều sản phẩm, các sản phẩm được gợi ý dựa trên phép suy luận cộng tác phức tạp (complicated collaborative logic).

Chèn ô gợi ý

Tại bước này bn chèn ô gi ý vào trang web ca bn. Nhấn vào nút “Insert recommendation” và bn sẽ được dẫn đến một trang để bn có thể đặt ô gi ý trên trang sn phm mt cách trc quan.


Nhn vào mt vị trí trên trang web nơi bạn muốn đặt ô gi ý,mt pup-up sẽ hin lên yêu cu bn chBefore hay Afterđiền tên thành phn sẽ được chèn vào ri chOKBn sẽ thy ô gợi ý nơi bạn va chn. Nhn nút Save and Close ở góc trên bên phải để tiếp tc.


Tinh chỉnh bản thiết kế ô gợi ý 

Tại đây bạn có thể tinh chnh giao din ca nhng ô gi ý 

Có 3 phương án cho bạn chn l

 • Tinh chnh • Thay đổi màu s

 • Xem trên trang

Bn có thể xem thử trang ca bn sau khi tinh chnh, nhn vào VIEW ON PAGE. Lưu ý là những ô gợi ý chỉ xuất hiện trên trang sản phẩm của bạn sau khi được công bố (publish)


 • Công b

Bạn có thể công bố những ô gợi ý này ngay lập tức (Publish now) hoặc để sau (Publish later)


Mẫu thư điện tử 

Bạn cũng có thể to nhng mẫu thư điện tử cho nhng chiến lược marketing ca mình. Yusp hỗ trợ bn gi nhng thư điện tử đươc cá nhân hóa cùng với nhng sn phm gi ý.

 • Bước 1: Nhn vào thẻ Email trên thanh menu bên trái 
 • Bước 2: Nhn vào nút Add new email template và điền tên ca mẫu thư • Bước 3: Cu hình

Chnmtbnthiếtkế(Selectadesign)
Chn mt phép suy lun (Select a logic)
Chn số lượng sn phm (Chose number of item)
Điều chnh kích cỡ hình nh, khong cách gia các sn phm (Adjust image size, space of item)
Canhchnh(Alignment)
Bt/Tắt thư cá nhân hóa (Enable/Disable personalized emails) Chn nhà cung cấp thư điện tử (Choose email provider)


 • Bước 4: Xem thử
  Cu
  n xung phPreview và xem thử vi cu hình bn chn

 • Bước 5: Nhúng những gợi ý vào mẫu thư điện tử của bạn
  Cun xung và nhn nút Copy code
  Dán code đã được sao chép vào mẫu thư điện tử ca bn

Đừng quên nhấn nút Save ở góc trên bên phải 

Tìm kiếm thông minh (Smart Search) 

Bn có mun mt thanh tìm kiếm giống như của Facebook vi nhng gi ý chất lượng cùng vi khả năng chn ngay trên nhng sn phm gi ý? Nếu câu trả li là có thì bn nên dành mt ít thời gian để cu hình chức năng tìm kiếm thông minh ca Yusp. Hãy cùng bắt đầu! 

 • Bước 1: Bt chức năng tìm kiếm thông minh
  Đi đến thanh menu Smart Search và bt chức năng tìm kiếm thông minh như hình minh họa bên dưới

 • Bước 2: Trùng khp các thuc tính sn phm
  Cu
  n xung phItem propertiesnhấn vào các select box để trùng khp các thuc tính sn phẩm như hình dưới

 • Bước 3: Khai báo ô tìm kiếm
  Cu
  n xung phSeach box, nhập đường link trang chủ ca hàng ca bn và nhn nút pick a search box

Một trang được mở ra và bn phi nhn vào biểu tượng tìm kiế


Sau đó, bạn sẽ được dn về Yusp và bn thay thế dòng mã sau ở ô nhp trên cùng 
.search-bar input[placeholder='Tìm kiếm...']


 • Bước 4: Thay đổi phong cách hin thị ca danh sách gi ý
  B
  n có thể thc hiện điều này bng vic cun xung phAppearance và thay đổi nhng gì bn mun. Hoc bn có thể đế nó như mặc định
  Nh
  n nút Save.

 • Bước 5: Thưởng thức tính năng tìm kiếm thông minh

Bạn cần giúp đỡ? 

Nếu có bt kì khó khăn nào trong quá trình sử dng Yusp, bn có thể đi đến thẻ Support, chn mt trong nhng cách sau 

 • Nhn vào Open the YUSP knowledge base để đọc hướng dn chung 

 • Nhn vào New ticket để to mt yêu c

 • Để li li nhn bng cách sử dng chat box ở góc dưới bên trái 


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.