Ứng dụng - Viettel POST

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển Viettel Post. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Viettel Post mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì bạn sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển.

Bạn không cần phải tạo tài khoản trên trang ViettelPost, hệ thống website của Haravan đã tự động kết nối với ViettelPost . 

Để xem các nhà vận chuyển đã được kết nối tại trang admin của website bạn vào  Cấu hình -> Vận chuyển -> "xem phần nhà vận chuyển đã kết nối"

Khi có đơn hàng bạn chỉ cần chọn nhà vận chuyển ViettelPost đơn hàng sẽ được tự động chuyển qua ViettelPost.

1. Để xử lý chuyển đơn hàng, bạn vào mục Đơn hàng, xử lý theo các bước sau
2. Để theo dõi tình trạng vận chuyển, bạn vào mục Đơn hàng - > Vận chuyển