• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng - Thanh toán online qua VTCPay

Ứng dụng - Thanh toán online qua VTCPay

Để kết nối VTCPay, Anh/Chị cần đăng ký dịch vụ với VTCPay để lấy thông tin Merchant Id (Mã website), Secure Password (Mật khẩu giao tiếp), Receiver (Email tài khoản), Verify Code (Mã xác minh tên miền).

Anh/Chị vào trang admin website --> chọn mục "Cấu hình" --> Thanh toán.Nhập các thông số Merchant Id, Secure Password, Receiver, Verify Code vào ô trống.