• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng - Thanh toán online qua VTCPay

Ứng dụng - Thanh toán online qua VTCPay

Để kết nối VTCPay, Anh/Chị cần đăng ký dịch vụ với VTCPay để lấy thông tin Merchant Id (Mã website), Secure Password (Mật khẩu giao tiếp), Receiver (Email tài khoản), Verify Code (Mã xác minh tên miền).

Anh/Chị vào trang admin website --> chọn mục "Cấu hình" --> Thanh toán.Nhập các thông số Merchant Id, Secure Password, Receiver, Verify Code vào ô trống.


Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.