Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Storm Countdown

Countdown (đồng hồ đếm ngược) luôn có khả năng gây ấn tượng mạnh đến Khách mua hàng.

Phải làm sao khi muốn tạo countdown cho website nhưng lại không biết lập trình? 

Hãy nghĩ ngay đến việc sử dụng ứng dụng Storm Countdown!!!

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Storm Countdown

Ứng dụng Storm Countdown là một sản phẩm của nhà phát triển Tech Storm Solution. Ứng dụng hỗ trợ dùng thử 15 ngày, trước khi sử dụng chính thức với chi phí là 49,000đ/tháng

Ứng dụng Storm Countdown giúp Nhà bán hàng tăng danh thu bán hàng bằng cách thêm vào một thành phần đếm ngược ở ngay trên đỉnh của trang web.

Ngay khi truy cập vào website, Khách mua hàng của bạn sẽ rất ấn tượng bởi sự kiện khuyến mãi đang diễn ra.

Ứng dụng này đánh vào tâm lý khách hàng, do sự kiện khuyến mãi đang diễn ra có thời hạn và với số lượng giới hạn nên khách hàng luôn muốn được hưởng ưu đãi sớm nhất.


Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Storm Countdown.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.

 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Storm Countdown".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Storm Countdown.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Storm Countdown.


Thiết lập ứng dụng

Bước 1: Thiết lập các thông số cho đồng hồ đếm ngược

 • Nội dung sự kiện
 • Nội dung nút sự kiện
 • Đường dẫn được mở khi khách hàng nhấn vào sự kiện
 • Thời điểm kết thúc sự kiện (bắt buộc)
 • Màu sắc
  • Màu nền đồng hồ
   • Nền sáng
   • Nền tối
  • Màu nền của thông báo
  • Màu chữ nội dung thông báo
  • Màu nền của nút thông báo
  • Màu chữ của nút thông báo

Mẹo: Nếu muốn ứng dụng trở về cài đặt mặc định, Nhà bán hàng nhấn Reset.

Bước 2: Kích hoạt đồng hồ

 1. Chọn Kích hoạt sự kiện.
 2. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Đồng hồ chỉ kích hoạt trên trang web bán hàng với 2 điều kiện:

 1. “Kích hoạt sự kiện” đã được chọn.
 2. “Thời điểm kết thúc sự kiện” phải là một mốc thời gian trong tương lai.

Mẹo: Nhà bán hàng có thể giới hạn hiển thị cho countdown bằng cách chọn vào ô  "Chỉ hiện thông báo ở trang chủ".

Bước 3: Xem thành quả web bán hàng

 • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web rộng

 • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web trên tablet

 • Hiển thị đồng hồ ở màn hình web trên điện thoại di động